Miasto Turek - Logo

Unia EuropejskaProgram Czyste Powietrze Rzeczpospolita PolskaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBiuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej

Rozpoczeło się składanie wnisków o przydział lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanych przez Miasto blokach na Os. Wyzwolenia 39 i 40 w Turku.

 

 

POBIERZ WNIOSEK:

pdfWniosek o przydział lokalu mieszkalnego w budynkach oddanych do użytkowania po dniu 1 stycznia 2024 r. .pdf

pdfZałącznik nr 1 - Deklaracja o wysokości dochodów.pdf

pdfZałącznik nr 2 - Zaświadczenie o zarobkach wyplaconych w ostatnich trzech miesiącach.pdf

pdfZałącznik nr 3 -  Oświadczenie ostanie majątkowym.pdf

pdfZałącznik nr 4 - Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samiej lub pobliskiej miejscowości.pdf

pdfZałącznik nr 5 - Oświadczenie dot. art 24 fa ustawy o samorządzie gminnym.pdf

 

Wniosek wraz z załącznikami można składać:

- osobiście w siedzibie tut. Urzędu (w Biurze Obsługi Klienta ul. Kaliska 59),

- listownie na adres: Urząd Miejski w Turku ul. Kaliska 59, 62-700 Turek w zamkniętej kopercie, z imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy oraz dopiskiem "Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego w budynkach oddanych do użytkowania po dniu 1 stycznia 2024 r.",

- za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrytki ePUAP Gminy Miejskiej Turek: /130cd1mfgj/SkrytkaESP).

 

Termin przyjmowania wnisków: od 20 maja 2024 r. do 1 lipca 2024 r. O dacie złożenia wniosku decyduje dzień i godzina wpływu do urzędu. Ostateczny termin złożenia wniosku to 1 lipca 2024 r. godz. 15.15.

 

Szczegółowe informacje w można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego tut. Urzędu, ul. Szkolna 4, pokój nr 14 i 15 lub pod numerem telefonu (63) 289 61 31/32/34 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:15-15:15.

Pozostałe aktualności

Zapraszamy na badanie mammograficzne

kobieta

Urząd Miejski w Turku oraz Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu zapraszają turkowianki na bezpłatne badania mammograficzne, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Więcej…

Czerwcowe zbiórki krwi w MDK

Co dwa tygodnie w środę można oddać krew w Miejskim Domu Kultury w Turku. W czerwcu akcje zbiórek krwi odbywały się w dniach 5 i 19.

Więcej…

Zakończenie edukacji sześciolatków w Bajkowym Przedszkolu

Każdego roku, z końcem czerwca w Bajkowym Przedszkolu organizowane jest uroczyste pożegnanie dla swoich najstarszych wychowanków. Jest to moment pełen wzruszeń, radości i refleksji nad wspólnie spędzonym czasem.

Więcej…