Miasto Turek - Logo

Unia EuropejskaProgram Czyste Powietrze Rzeczpospolita PolskaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBiuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE OD 3 STYCZNIA 2023

 

Cel Programu

Celem Programu Priorytetowego Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez:
- beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (część I Programu),
- beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (część II Programu),
- beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania (część III Programu).

 

Formy dofinansowania

dotacja (dotyczy części I, II i III Programu),
dotacja z prefinansowaniem (dotyczy części II i III Programu – wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania),
dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (dotyczy części I i II Programu).

 

Rozpoczęcie przedsięwzięcia

Nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Okres realizacji

• dla dotacji w ramach części I i części II Programu: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
• dla dotacji w ramach części III Programu: do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
• dla dotacji z prefinansowaniem: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
• dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu.

 

Zakres wsparcia

Projekt bez tytułu

 

Warunkiem otrzymania dofinansowania do przedsięwzięcia z KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĄ będzie przeprowadzenie audytu energetycznego. Dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1 200 zł, nie będzie wliczane do limitu maksymalnej wartości dofinansowania. Kompleksowa termomodernizacja w rozumieniu Programu to przedsięwzięcie, w wyniku realizacji którego nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową (EU) budynku:
a) do wartości nie większej niż 80 kWh/(m²*rok)
lub
b) o minimum 40%

W przypadku ubiegania się o podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania osiągany dochód trzeba udowodnić za pomocą zaświadczenia, po które Mieszkańcy Turku mogą zgłosić się do Wydziału Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Turku, mieszczącego się przy ulicy Browarnej 11 , tel. 63 289 60 89, 63 289 61 47.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia można pobrać w siedzibie Wydziału Świadczeń Rodzinnych lub ze strony internetowej (link poniżej)
https://bip.miastoturek.pl/artykul/wnioski-dotyczace-przyrody-i-srodowiska

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać na stronie internetowej:
https://www.wfosgw.poznan.pl/czyste-powietrze/informacje-o-programie/
https://czystepowietrze.gov.pl/
lub pod numerem telefonu:
• Ogólnokrajowej infolinii Programu Czyste Powietrze: 22 340 40 80
• Infolinii WFOŚiGW w Poznaniu dla Programu Priorytetowego Czyste Powietrze:
61 4499 254; 61 4499 255.

Punkt konsultacyjno-informacyjny

Dla Mieszkańców Turku uruchomiony został Punkt Konsultacyjno-informacyjny mieszczący się w Urzędzie Miejskim w Turku, ul. Kaliska 59 czynny w godzinach od 10.00 do 14.00; tel. 63 289 61 07; 63 289 61 43; e-mail: czystepowietrze@miastoturek.pl

W Punkcie można uzyskać:
• informację na temat zasad Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”;
• szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania dotacji;
• pomoc w wypełnianiu wniosku o dofinansowania;
• pomoc w rozliczeniu przyznanej dotacji.
Z uwagi na duże zainteresowanie prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia terminu konsultacji.

 

Program „Czyste Powietrze” na terenie miasta Turku


• Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 484
• Liczba zrealizowanych przedsięwzięć:237
• Kwota wypłaconych dotacji: 5 658 091,78 PLN

 

Projekt bez tytułu - 1