Miasto Turek - Logo

Unia EuropejskaProgram Czyste Powietrze Rzeczpospolita PolskaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBiuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej
Rovinari to niewielkie, typowo górnicze miasteczko, położone w południowo-zachodniej Rumunii. Kontakty z Rovinari zainicjowali związkowcy z NSZZ „Solidarność" KWB „Adamów" S.A. w Turku.
W ramach przyjaźni między związkowcami z obu miast, odbyło się kilka wizyt turkowian w Rovinari i mieszkańców Rovinarii w Turku, w efekcie których kontaktami z Turkiem zainteresowały się również władze miasta Rovinarii. Wymienione zostały listy intencyjne, a radny Henryk Kacprzak podczas wizyt w Rovinarii przeprowadził rekonesans miasta i zarekomendował je do podpisania porozumienia o partnerstwie.
Akt nawiązania kontaktów partnerskich z Rovinari został podpisany w dniu 13 września 2008r.

Strona internetowa miasta Rovinari:
www.primariarovinari.ro