Miasto Turek - Logo

Unia EuropejskaProgram Czyste Powietrze Rzeczpospolita PolskaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBiuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej
miasta partner turek

Już po II wojnie światowej powstała idea nawiązywania stałych, bezpośrednich kontaktów pomiędzy miastami i gminami. Celem współpracy było przełamanie barier pomiędzy narodami i ludźmi, spowodowanych przez wojnę. Dostrzeżono, że wielką rolę w tym przedsięwzięciu mogą odegrać społeczności lokalne, nieuwikłane w wielką politykę, pragnące jak najszybciej odbudować spustoszenia wojenne, nie tylko materialne, ale także duchowe i w warunkach trwałego pokoju budować wspólną przyszłość.


Pierwsze próby poszukiwania kontaktów zagranicznych celem nawiązania stałej współpracy władze Turku czyniły już na początku lat 90-tych. Samorządowcy nawiązali kontakty z Escudain – miastem na północnym wschodzie Francji. Escudain to miasto górnicze, w którym wówczas mieszkało sporo osób polskiego pochodzenia. Mimo dość ożywionych kontaktów, Escudain nie stało się miastem partnerskim Turku.

W drugiej połowie lat 90-tych samorząd Turku nawiązał kontakty z miastem Wiesmoor w północnych Niemczech. Jest to miasto turystyczne, słynne w całych Niemczech z organizowanego co roku „Święta Pąka Kwiatowego". Kontakty nawiązano poprzez mieszkającego tam Hermana Wojciechowskiego, z pochodzenia turkowianina. To właśnie on zainteresował Turkiem władze samorządowe Wiesmoor. Oficjalny akt nawiązania kontaktów partnerskich z Wiesmoor podpisano 29 czerwca 2002 r. Akt ten dotyczy między innymi wymiany młodzieży, współpracy kulturalnej i sportowej, a także gospodarczej.

Kolejnym miastem z którym miasto Turek po kilku latach nieformalnej współpracy podpisało akt nawiązania kontaktów partnerskich to  Dunajowce na Ukrainie. Odbyło się to dnia 16 października 2005 r. Dunajowce to niewielki miasto w zachodniej części Ukrainy, zamieszkiwane w dużej części przez osoby pochodzenia polskiego. Miasto leży na ważnym szlaku tranzytowym z Moskwy i Kijowa do Rumunii, Bułgarii i Mołdawii. Władze ukraińskiego miasteczka, które widzą konieczność nawiązywania współpracy z zachodem, zaproponowały podpisanie umowy partnerskiej w dziedzinie kultury i sportu, wymiany dzieci i młodzieży, czy kontaktów samorządowych.

Chęć nawiązania współpracy we wrześniu 2005 roku wyraziło również miasto Turkler położone na południowym wybrzeżu Turcji. Powodem zainteresowania stała się również nazwa miast, które w tłumaczeniu brzmią podobnie. W dniu 6 kwietnia 2008r. został podpisany oficjalny akt nawiązania kontaktów partnerskich z miastem Turkler.

Inicjatywa podpisania umowy partnerskiej z miastem Rovinari w Rumunii wyszła ze strony rumuńskiej. Najpierw kontakty z Rovinari (jest to miasto typowo górnicze), a dokładnie z tamtejszymi związkowcami kopalni węgla brunatnego nawiązali związkowcy z NSZZ „Solidarność” KWB „Adamów” S.A. w Turku. Doszło do kilku wizyt turkowian w Rovinari i mieszkańców Rovinarii w Turku, w efekcie których kontaktami z Turkiem zainteresowały się również władze miasta Rovinarii. Wymienione zostały listy intencyjne, a radny Henryk Kacprzak podczas wizyt w Rovinarii przeprowadził rekonesans miasta i zarekomendował je do podpisania porozumienia o partnerstwie. Akt nawiązania kontaktów partnerskich z Rovinari został podpisany w dniu 13 września 2008r.

W dniach 11-14 września 2008 roku w Turku odbyło się Forum Miast Partnerskich, na które przyjechali przedstawiciele samorządów z miast: Wiesmoor – 5 osób, Türkler – 4 osoby i Rovinarii – 4 osoby oraz tłumacz. Celem spotkań były rozmowy na temat współpracy gospodarczej i przygotowanie ofert nawiązania kontaktów przez przedsiębiorców z miast partnerskich. Miasto Turek partnerów zagranicznych interesuje przede wszystkim pod kątem: wymiany kulturalnej i sportowej, wymiany młodzieży, współpracy różnych środowisk np. strażaków, nauczycieli, chórzystów. Współpraca ta polega na wymianie doświadczeń, podejmowaniu wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć, udziale w zawodach, festiwalach, przeglądach. Przedstawiciele miast partnerskich, uczestniczący we wrześniowym Forum, byli zainteresowani również współpracą gospodarczą. Przedstawiono im ofertę Turku, obejmującą m.in. Współpracę z miejscowymi przedsiębiorcami oraz ofertę inwestycyjną w ramach Tureckiej Strefy Inwestycyjnej i Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefy w Turku.

Akt nawiązania kontaktów partnerskich pomiędzy Gminą Miejską Turek a Gminą i Miastem Uniejów został podpisany w dniu 12 czerwca 2009 r. w Turku. Nawiązanie oficjalnych kontaktów partnerskich służy zdobywaniu nowych doświadczeń przez oba miasta wzmacniając działania promocyjne Turku na obszarze województwa łódzkiego oraz Uniejowa na obszarze Wielkopolski. Zarówno Turek, jak i Uniejów zobowiązały się współpracować i dzielić doświadczeniami w dziedzinie działalności gospodarczej, kultury, oświaty, sportu, turystyki oraz funkcjonowania samorządu.

W kwietniu 2018 r. rozpoczęto rozmowy z przedstawicielami czeskiego miasta Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Do końca 2018 r. doszło do wymiany listów intencyjnych i Rady Miejskie zarówno Turku jak i Brandýsa nad Labem-Stará Boleslav podjęły uchwały w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich. W marcu 2019 r. miała miejsce wizyta delegacji czeskiej w mieście Turek w trakcie której omówiono możliwości współpracy i zaprezentowano funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Delegacja odwiedziła też miejskie szkoły i muzeum z którymi planuje się prowadzenie znacznej ilości działań związanych z partnerstwem. W czerwcu z wizytą studyjną do Czech udała się delegacja z Turku w trakcie której trwały prace nad treścią umowy partnerskiej.
 

14 listopada 2019 r. na brandyskim zamku została podpisana umowa partnerska między polskim i czeskim miastem. Sygnatariuszami umowy byli Burmistrz Miasta Turek Romuald Antosik oraz Burmistrz Miasta Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Vlastimil Picek. Po uroczystym podpisaniu umowy doszło do oficjalnej wymiany miejskich flag, dokonano wpisu w kronice pamiątkowej zamku oraz wręczono stronie czeskiej herb miasta Turek wykonany w tureckim muzeum.