Miasto Turek - Logo

Unia EuropejskaProgram Czyste Powietrze Rzeczpospolita PolskaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBiuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej


Turecka Strefa Inwestycyjna

Miasto Turek dysponuje uzbrojonymi terenami przeznaczonymi pod aktywizację gospodarczą. Turecka Strefa Inwestycyjna (TSI) to 198 ha terenów położonych we wschodniej części miasta, między drogą krajową nr 72 w wojewódzką nr 470. 96 ha zostało uzbrojonych w ramach projektu "Kompleksowe uzbrojenie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Czytaj więcej... 


Oferta inwestycyjna

Gmina Miejska Turek posiada w swojej ofercie tereny inwestycyjne typu greenfield o powierzchni 

Czytaj więcej...


Cała Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje powierzchnię 1775 ha  w trzech województwach: łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim. Świetna lokalizacja, ulgi podatkowe, bogate tradycje przemysłowe, daleko idąca pomoc merytoryczna we wdrażaniu procesu inwestycyjnego sprawiają, że ŁSSE jest idealnym miejscem dla inwestorów zainteresowanych rozwijaniem swojej działalności.

Czytaj więcej...

Korzyści dla Inwestora

Gmina Miejska Turek oferuje inwestorom wsparcie w postaci: zwolenienia z podatku od nieruchomości, zwolnienia z podatku dochodowego oraz wsparcia Centrum Obsługi Inwestora. 26 ha Tureckiej Strefy Inwestycyjnej składa się na Podstrefę Turek - obszar objety statusem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jest to wyodrębniony teren, gdzie przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych. Wsparcie oferowane inwestorom w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest pomocą regionalną.

Czytaj więcej...


Firmy w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej mogą powstawać zakłady produkcyjne i usługowe, co spowodowało, iż na terenie TSI swoją siedzibę mają przedsiębiorstwa z różnych branży.

Czytaj więcej...


Centrum Obsługi Inwestora

W ramach struktur Urzędu Miejskiego w Turku działa
Centrum Obsługi Inwestora ulokowane w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości (na terenie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej). Inwestor zainteresowany ulokowaniem inwestycji w Turku może liczyć na wsparcie w zakresie wyboru terenu, prezentacji i procesu inwestycyjnego.

Czytaj więcej...