English German Polish

logo strefa z potencjałem poziom

Miasto Turek dysponuje uzbrojonymi terenami przeznaczonymi pod aktywizację gospodarczą. Turecka Strefa Inwestycyjna (TSI) to 198 ha terenów położonych we wschodniej części miasta, między drogą krajową nr 72 a wojewódzką nr 470. 96 ha zostało uzbrojonych w ramach projektu "Kompleksowe uzbrojenie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


W wyniku realizacji projektu wybudowano:
sieć dróg wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi i oświetleniem ulicznym,

• kanalizacje sanitarną, wodociągową, deszczową,
• infrastrukturę energetyczną,
• sieć gazowa średniego ciśnienia,

• rozgałęzienie ciepłociągu.

1


3

Większość terenów w strefie jest w pełni uzbrojona, z siecią dróg wewnętrznych. Inwestorzy mają zatem pełne warunki do budowy przedsiębiorstw, zapewniony dostęp do infrastruktury technicznej oraz możliwość wykupu gruntu na własność.Tereny TSI zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Plan określa przeznaczenie i zasady gospodarowania terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą. Obszar objęty planem dzieli się na kilka różnych sektorów, dwa najważniejsze to:

• tereny zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
• tereny zabudowy usługowe.

ATUTY TURECKIEJ STREFY INWESTYCYJNEJ:

- dostęp do gazu ziemnego pod wysokim ciśnieniem,
- infrastruktura energetyczna ze stacją transformatorową,
- dobrze skomunikowane tereny strefy z miastem Turek i drogami krajowymi,
- wewnętrzny układ komunikacyjny,
- możliwość współpracy z firmami zlokalizowanymi na obszarze strefy,
- dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej,
- pomoc merytoryczna w uzyskaniu niezbędnych decyzji i zezwoleń,
- ścisła współpraca z inwestorem przed i po inwestycji,
- możliwość zwolnienia z podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości.

 
Pliki do pobrania

Turek - mapa TSI

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Folder informacyjny PL
Folder informacyjny EN
Folder informacyjny DE


Centrum Obsługi Inwestora
ul. Jedwabnicza 4, 62-700 Turek
tel.: +48 63 222 38 88
fax: +48 63 222 38 80
e-mail: invest@miastoturek.pl
kontakt: Olga Przybył

            

 

Kalendarz Wydarzeń

Czerwiec 2023
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl