Miasto Turek - Logo

Unia EuropejskaProgram Czyste Powietrze Rzeczpospolita PolskaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBiuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej
TKM

 

Cały czas Urząd Miejski w Turku przyjmuje wnioski o wydanie Turkowskiej Karty Mieszkańca.

Turkowska Karta Mieszkańca (TKM) to program skierowany do mieszkańców miasta Turek. Karta umożliwia korzystanie z  katalogu ulg i zwolnień oferowanych przez miejskie jednostki i innych partnerów. Operatorem karty jest Urząd Miejski w Turku. Program ma na celu podniesienie poziomu aktywności społecznej oraz zmniejszenie obciążeń finansowych mieszkańców Turku.

Posiadacze karty będą mogli skorzystać ze zniżką np. z krytej pływalni, wodnego placu zabaw, miejskiej siłowni czy Kina TUR. Należy jednak pamiętać, że zniżki nie łączą się z innymi ulgami i zwolnieniami w ramach pozostałych programów np. z Turkowską Kartą Dużej Rodziny, itp. (szerzej o katalogu ulg tutaj) Firmy i instytucje, w których można skorzystać z programu będą miały umieszczoną w swoim obiekcie  komunikat lub naklejkę, informującą o realizacji programu.

Posiadaczem TKM może stać się wyłącznie osoba, która rozliczy swój podatek w Urzędzie Skarbowym w Turku i w rozliczeniu rocznym wskaże adres zamieszkania w Turku. Karta przysługuje również:

-  dzieciom do ukończenia 26 roku życia,

-  niepracującemu współmałżonkowi,

- osobom rozliczającym w mieście podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,

- osobom bezrobotnym otrzymującym zasiłek oraz ich dzieciom.

Rozliczając podatek w Turku mieszkaniec zyska dwukrotnie. Po pierwsze – będzie mógł używać karty, która daje możliwość korzystania ze zniżek i przywilejów. Po drugie, pieniądze z podatków w części wracają do miasta i zasilają jego budżet. Środki te przeznaczane są na nowe inwestycje i udogodnienia np. na modernizacje infrastruktury osiedlowej, remonty ulic, chodników i wiele innych.

Wypełniony i podpisany wniosek można złożyć osobiście w pokoju nr 107 w Urzędzie Miejskim w Turku. Wniosek można pobrać poniżej. W imieniu niepełnoletnich dzieci wniosek składają rodzice lub opiekunowie prawni.

Przy składaniu wniosku o wydanie karty należy okazać do wglądu:

pierwszą stronę rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za poprzedni rok, z potwierdzeniem złożenia PIT w Urzędzie Skarbowym, z którego wynika, że podatnik wskazał miasto Turek jako miejsce zamieszkania,

w przypadku osoby zamieszkałej na terenie miasta Turek i rozliczającej w mieście podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego – kopię potwierdzenia zapłaty podatku rolnego,

w przypadku wnioskowania o kartę dla dzieci do 26 roku życia, legitymację uczniowską/studencką lub akt urodzenia,

w przypadku osób, które zamieszkały na terenie Turku w trakcie roku kalendarzowego, warunkiem otrzymania TKM jest okazanie kopii złożonego w urzędzie skarbowym formularza ZAP-3 (Zgłoszenie aktualizujące osoby fizycznej) z podaniem aktualnego adresu zamieszkania na terenie miasta Turek,

- ewentualnie upoważnienie do złożenia wniosku/odbioru karty.

Karta wydawana jest na czas określony. Wydaje się ją na czas 5 lat osobom zameldowanym w Turku na stałe. Osoby zameldowane tymczasowo otrzymają kartę z datą ważności do 31 maja roku następnego.

Aby dołączyć do grona partnerów karty i umieścić swoją ofertę w katalogu ulg należy wypełnić deklarację, a następnie podpisać porozumienie w sprawie przystąpienia do programu

Szczegółowych informacji o Turkowskiej Karcie Mieszkańca udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Turku pod nr tel. 63 289 61 73.

 

Pozostałe aktualności

List otwarty do posłów na Sejm RP

Dzisiaj Urząd Miejski w Turku uzyskał informację o tym, że Miasto nie dostanie pieniędzy na wymianę lamp w Turku z sodowych na energooszczędne ledowe, z rządowego programu "Rozświetlamy Polskę" tj. z budżetu państwa. Miasto wnioskowało o 4 mln zł na wymianę 2631 lamp, przy czym całkowita wartość przedsięwzięcia to 5 mln zł. W tej sytuacji burmistrz Romuald Antosik wysłałam list z interwencją w tej sprawie u posłów na Sejm RP.

Więcej…

Piotr Podembski Wolontariuszem Roku 2023

Piotr Podembski został Wolontariuszem Roku 2023. Tym samym jest dwudziestą osobą uhonorowaną tym tytułem. Dzisiaj (3 grudnia 2023r.) z okazji Dnia Wolontariusza odbyła się uroczystość dla turkowskich wolontariuszy.

Więcej…

Czy D. Młynarczyk nie wie co pisze, czy kłamie?

Korzystając z prawa do odpowiedzi na krytykę prasową wysłaliśmy do pana Dariusza Młynarczyka stanowisko wiceburmistrz Turku, Joanny Misiak-Kędziory. Niestety, pan Młynarczyk listu nie opublikował, czym nie zastosował się do przepisów prawa prasowego. W tej sytuacji zmuszeni jesteśmy na miejskich stronach opublikować odpowiedź wiceburmistrza Turku.

Więcej…