Miasto Turek - Logo

Unia EuropejskaProgram Czyste Powietrze Rzeczpospolita PolskaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBiuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej

        „Poprawa dostępności w budynkach Urzędu Miejskiego w Turku”

Status projektu

W trakcie realizacji

Przedmiot projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

a) W zakresie poprawy dostępności architektonicznej:

- zakup i montaż systemu wzywania asysty przy wejściach do budynków;

- zakup i montaż nakładek kątowych na schody wraz z tzw. polami uwagi;

- zakup kocy ewakuacyjnych;

b) W zakresie poprawy dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

- wykonanie i montaż nowej lady do obsługi klientów dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Kaliskiej 59

- wykonanie i montaż planu tyflograficznego umożliwiającego zapoznanie się z informacjami na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób głosowy i dotykowy;

 - zakup i montaż tabliczek brajlowskich na drzwi zewnętrzne i wewnętrzne;

- zakup i montaż aktywatora sznurowego gongu alarmowego do toalet;

 - zakup urządzenia do obsługi osób słabosłyszących tj. pętle indukcyjne;

 - zakup urządzenia do obsługi osób niedowidzących tj. lupy elektroniczne, ramki do podpisu;

c) W zakresie poprawy dostępności cyfrowej - zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie nowej strony internetowej Urzędu w pełni dostosowanej do standardów WCAG 2.1 na poziomie AA, która zastąpi funkcjonujący obecnie portal www.miastoturek.pl

Ponadto, w ramach realizacji przedsięwzięcia wnioskodawca zamierza skorzystać z usługi doradczej w zakresie dostępności Wnioskodawcy.

Data podpisania umowy

15.11.2022 r.

Całkowity koszt:

99 655,00 PLN

Kwota dofinansowania

99 655,00 PLN

Źródła finansowania:                     

Projekt finansowany w ramach projektu „Dostępny samorząd –granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

1

2

 

 

„Cyfrowa Gmina”

Status projektu

W trakcie realizacji

Przedmiot projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

    1. Wymianę oprogramowania serwerów

    2. Wycofanie z eksploatacji maszyn starych, dla których nie ma już wsparcia technicznego – wymiana serwera na nowszy

    3. Przygotowanie archiwum cyfrowego – doposażenie macierzy dyskowej w dodatkowe nośniki

    4. Wymianę urządzeń komputerowych

    5. Szkolenie z zasad przeprowadzania audytów bezpieczeństwa cyfrowego celu systematycznego monitorowania przez pracowników stanu bezpieczeństwa cyfrowego

    6. Szkolenie z eksploatacji urządzeń (zapora sieciowa, przełączniki, urządzenia dostępu zdalnego)

    7. Zabezpieczenie dostępu zdalnego pracowników urzędu wykonujących obowiązki służbowe poprzez wprowadzenie tokenów dostępowych

    8. Wymiana 4 przełączników sieciowych

    9. Wdrożenie zasad centralnego magazynowania plików użytkowników w celu objęcia ich ochroną i kontrolą oraz umożliwienia dostępu zdalnego w czasie pracy zdalnej

Data podpisania umowy

10.05.2022 r.

Całkowity koszt:

199 600,00 PLN

Kwota dofinansowania

199 600,00 PLN

Źródła finansowania:                     

„Cyfrowa Gmina” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, działanie REACT-UE”

banner na strone CG 1