Miasto Turek - Logo

Unia EuropejskaProgram Czyste Powietrze Rzeczpospolita PolskaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBiuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej

logo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zagospodarowanie wód deszczowych w oparciu o zielono-niebieskie rozwiązania w mieście Turek”

Bezpośrednim beneficjentem, a zarazem wnioskodawcą projektu pn. „Zagospodarowanie wód deszczowych w oparciu o zielono-niebieskie rozwiązania w mieście Turek” jest Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  i   Mieszkaniowej  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Turku, której właścicielem posiadającym 100% udziałów jest Gmina Miejska Turek.

Celem projektu jest :

  • Celem projektu realizowanego w Mieście Turek, w województwie wielkopolskim, jest wzmocnienie odporności systemu kanalizacji deszczowej w Turku na skutki zmian klimatu, w tym opadów deszczy nawalnych, poprzez zwiększenie retencjonowania i wykorzystania wód opadowych.

Planowane efekty:

  • Liczba miast, w których podjęto działania związane z zabezpieczeniem przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi szt.: 1,00
  • Objętość retencjonowanej wody* m3: 3 452,00
  • Liczba osób objętych systemem zagospodarowania wód opadowych osoby: 10 500,00

Wartość projektu: 7 366 283,13 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 693 578,14 zł

Środki własne:  3 672 704,99 zł