Miasto Turek - Logo

Unia EuropejskaProgram Czyste Powietrze Rzeczpospolita PolskaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBiuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej

„Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa -Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji  i aktywizacji mieszkańców Turku”

Status projektu

Zrealizowany

Przedmiot projektu:

W ramach projektu na terenie Parku Miejskiego w Turku zostaną wykonane następujące prace:

- zagospodarowanie zieleni (wykonanie trawników i nasadzeń drzew, krzewów i zieleni ozdobnej)

- modernizacja obiektów gospodarki wodnej

- budowa szaletu miejskiego, amfiteatru wraz z budynkiem zaplecza

- wykonanie kortu tenisowego, boiska do koszykówki, siłowni zewnętrznej, strefy dla psów, pomostów na Nowym i Starym Stawie, elementów małej architektury

-wykonanie nowych nawierzchni tj. m.in. ciągów pieszych, rowerowych, bieżni, stanowiska do gry w boule, miasteczka ruchu drogowego

-budowa infrastruktury technicznej (przyłączy wodno-kanal. do budynków: zaplecza, amfiteatru, szaletu a także zasilania energetycznego dla ww. budynków; przebudowa sieci oświetlenia Parku wraz z instalacją monitoringu.)

Data podpisania umowy

16.04.2020 r.

Całkowity koszt:

21 275 535,82 PLN

Kwota dofinansowania

16 245 832,05 PLN

Źródła finansowania:                     

WRPO 2014+Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych

 do muzeum

 

Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych w Turku

Status projektu

W trakcie realizacji

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Turku.

W ramach projektu zakupiono:

- 34 laptopy z oprogramowaniem

- 17 komputerów stacjonarnych

- 1 tablet

Organ realizujący projekt:

Gmina Miejska Turek

Data podpisania umowy

15.06.2020 r.

Całkowity koszt:

95 000,00 PLN

Kwota umorzonej raty

95 000,00 PLN

Źródła finansowania:                     

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 cyfrowa

 

„Przebudowa  i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na funkcję użyteczności publicznej – Muzeum Miasta Turku ”

Status projektu

Zrealizowany

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu była przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego zlokalizowanego w gmachu Ratusza Miejskiego na potrzeby działalności Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera. W wyniku realizacji zadania powstała nowa przestrzeń z dużą salą ekspozycyjno-warsztatową o pow.115,82m2 oraz z częścią magazynową i sanitarno- gospodarczą. W nowej przestrzeni stworzona została stała ekspozycja w oparciu o unikatowy zbiór Archiwum „Igły”-Kreisbildstelle  Turek/Wartheland” obejmująca około 4000 negatywów wykonanych w okupowanym Turku i regionie. Wystawa wzbogaciła się o elementy multimedialne gwarantujące atrakcyjną formę prezentacji.

Organ realizujący projekt:

Gmina Miejska Turek

Data podpisania umowy

22.09.2020 r.

Całkowity koszt:

656 801,19 PLN

Kwota dofinansowania

525 790,13 PLN

Źródła finansowania:                     

WRPO 2014+Poddziałanie 4.4.1 inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu

 do muzeum

 

Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych w Turku

Status projektu

W trakcie realizacji

Przedmiot projektu:

Przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych w Turku.

W ramach projektu zakupiono:

- 53 laptopy z oprogramowaniem

- 1 tablet

Organ realizujący projekt:

Gmina Miejska Turek

Data podpisania umowy

22.04.2020 r.

Całkowity koszt:

80 000,00 PLN

Kwota umorzonej raty

80 000,00 PLN

Źródła finansowania:                     

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 cyfrowa