Miasto Turek - Logo

Unia EuropejskaProgram Czyste Powietrze Rzeczpospolita PolskaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBiuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej

Zespolenie układu dróg gminnych położonych w południowej części Miasta

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu była budowa ulic gminnych w rejonie ulicy Folwarcznej i Osiedla Zapałczanego w celu osiągnięcia maksymalnej sprawności układu komunikacyjnego w tej części miasta. Powiązanie sieci drogi  krajowej, powiatowej i dróg gminnych miało służyć zwiększeniu płynności ruchu i poprawie bezpieczeństwa komunikacyjnego.

Data podpisania umowy

17.06.2015 r.

Całkowity koszt:

2 823 355,11 PLN

Kwota dofinansowania:

1 379 630,00 PLN – dofinansowanie
z WUW

550 000,00 PLN -  dofinansowanie Powiat Turecki

Źródła finansowania:                     

Wojewoda Wielkopolski w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

 

Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego przy ul. Górniczej poprzez usunięcie suchych drzew i cięcia pielęgnacyjne krzewów

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu była rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego zlokalizowanego w Turku przy ul. Górniczej poprzez usunięcie drzew całkowicie lub w znacznej części obumarłych oraz podcięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów. Drzewa przeznaczone do wycinki charakteryzowały się licznym wyłamującym się posuszem, ubytkami pni a także znacznym kątem pochylenia

Data podpisania umowy

27.08.2015 r.

Całkowity koszt:

7.884,00 PLN

Kwota dofinansowania:

7.884,00 PLN

Źródła finansowania:                     

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu w ramach Programu Przedsięwzięcia Pozostałe

 wfosigw