Miasto Turek - Logo

Unia EuropejskaProgram Czyste Powietrze Rzeczpospolita PolskaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBiuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej

Trwa nabór uzupełniający kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027.

Szczegółowe informacje i niezbędne formularze są dostępne na stronie internetowej www.bip.miastoturek.pl w zakładce Wybory / Wybory uzupełniające na ławników – kadencja 2024-2027. Wersję papierową można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Turku, pok. 129 (I piętro – Biuro Rady Miejskiej).

Wnioski należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na ławników” do dnia 31 maja 2024 roku do godziny 15:15.

Pozostałe aktualności

Zapraszamy na badanie mammograficzne

kobieta

Urząd Miejski w Turku oraz Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu zapraszają turkowianki na bezpłatne badania mammograficzne, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Więcej…

Czerwcowe zbiórki krwi w MDK

Co dwa tygodnie w środę można oddać krew w Miejskim Domu Kultury w Turku. W czerwcu akcje zbiórek krwi odbywały się w dniach 5 i 19.

Więcej…

Zakończenie edukacji sześciolatków w Bajkowym Przedszkolu

Każdego roku, z końcem czerwca w Bajkowym Przedszkolu organizowane jest uroczyste pożegnanie dla swoich najstarszych wychowanków. Jest to moment pełen wzruszeń, radości i refleksji nad wspólnie spędzonym czasem.

Więcej…