Miasto Turek - Logo

Unia EuropejskaProgram Czyste Powietrze Rzeczpospolita PolskaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBiuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej

Przypominamy, że 18 września 2023 r. mija termin na złożenie wniosku o przydział i zamianę lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek oraz formularza aktualizacji wniosku dla osób, które zostały zakwalifikowane na listę: osób uprawnionych do przydziału lokalu mieszkalnego, osób uprawnionych do najmu socjalnego lokalu oraz osób uprawnionych do zamiany lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy na lokal o większej powierzchni.

Wnioski oraz formularze aktualizacji wniosków wydawane i przyjmowane są od 21 sierpnia 2023 r. do 18 września 2023 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Turku, ul. Kaliska 59 w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek i formularz aktualizacji wniosku wraz z załącznikami jest również dostępny na stronie www.bip.miastoturek.pl. w zakładce Wnioski / Nieruchomości / Lokale komunalne.

Niezłożenie we wskazanym terminie formularza aktualizacji wniosku przez osoby, które figurują na listach skutkować będzie utratą uprawnień i skreśleniem z listy osób uprawnionych.

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego tut. Urzędu, ul. Szkolna 4 /I piętro/ lub pod numerem telefonu 63 289 61 31/32/34.

Pozostałe aktualności

Kolejne mieszkania do remontu w programie „Najem po remoncie”

Od czerwca 2023 roku działa miejski program mieszkaniowy pod nazwą „Najem po remoncie”. 

Więcej…

Oczyszczalnia w Turku w finale konkursu Modernizacja Roku

W Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXIw. W wydarzeniu uczestniczył przedstawiciel Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, gdyż inwestycja spółki trafiła do finału konkursu.

Więcej…

Jesienny Rajd Pieszy i Rowerowy

Burmistrz Miasta Turku zaprasza na Jesienny Rajd Pieszy i Rowerowy.

Więcej…