Miasto Turek - Logo

Unia EuropejskaProgram Czyste Powietrze Rzeczpospolita PolskaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBiuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej

Przypominamy, że 18 września 2023 r. mija termin na złożenie wniosku o przydział i zamianę lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek oraz formularza aktualizacji wniosku dla osób, które zostały zakwalifikowane na listę: osób uprawnionych do przydziału lokalu mieszkalnego, osób uprawnionych do najmu socjalnego lokalu oraz osób uprawnionych do zamiany lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy na lokal o większej powierzchni.

Wnioski oraz formularze aktualizacji wniosków wydawane i przyjmowane są od 21 sierpnia 2023 r. do 18 września 2023 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Turku, ul. Kaliska 59 w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek i formularz aktualizacji wniosku wraz z załącznikami jest również dostępny na stronie www.bip.miastoturek.pl. w zakładce Wnioski / Nieruchomości / Lokale komunalne.

Niezłożenie we wskazanym terminie formularza aktualizacji wniosku przez osoby, które figurują na listach skutkować będzie utratą uprawnień i skreśleniem z listy osób uprawnionych.

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego tut. Urzędu, ul. Szkolna 4 /I piętro/ lub pod numerem telefonu 63 289 61 31/32/34.

Pozostałe aktualności

Koncepcja rewitalizacji rynku

Jest już gotowa koncepcja rewitalizacji Placu Wojska Polskiego w Turku. Teraz dokument będzie przesłany do konsultacji z konserwatorem zabytków, gdyż miejski rynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Więcej…

Spotkaj się z Barbarą Wysoczańską – autorką bestselerów

Już w najbliższy piątek, 24 maja, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Turku odbędzie się spotkanie z autorką bestselerowych powieści historyczno-obyczajowych – Barbarą Wysoczańską. Jej książki, których bohaterkami są nietuzinkowe i inspirujące kobiety, to jedne z najczęściej wypożyczanych pozycji w turkowskiej bibliotece. Spotkanie z pisarka rozpocznie się o godzinie 18.00.

Więcej…

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół

Urząd Miejski w Turku ogłosił nabory na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 5.

Więcej…