English German Polish

sesja

We wtorek, 30 maja 2023 r. o godz. 16.00 rozpoczną się obrady LXVI sesji Rady Miejskiej Turku.

Radni miejscy obradować będą w sali konferencyjnej im. Solidarności w Urzędzie Miejskim w Turku.

Proponowany porządek obrad wygląda następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LVIII, LXII, LXIII, LXIV, LXV sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.
5.Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.
10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2022 oraz potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny.
11. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miejskiej Turek na lata 2022-2025 za rok 2022.
12. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022.
13. Przedłożenie do wiadomości Rady sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej Turku za rok 2022.
14. Przedłożenie do wiadomości Rady planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Turku na rok 2023.
15. Zapytania i interpelacje.
16. Wolne wnioski i komunikaty.
17. Zakończenie LXVI sesji Rady Miejskiej Turku.

Przebieg obrad na żywo można oglądać tutaj
https://www.hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=tureksesja

Kalendarz Wydarzeń

Czerwiec 2023
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl