English German Polish

grabienie

Burmistrz Miasta Turku informuje, że w celu ułatwienia dłużnikom, będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, spłaty zadłużenia z tytułu użytkowania komunalnych lokali mieszkalnych, umożliwia się odpracowanie zaległości czynszowych.

Możliwość odpracowania zadłużenia nie jest alternatywą do płacenia czynszu, lecz ma na celu ułatwienie spłaty zobowiązań czynszowych dłużnikom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
Aby skorzystać z możliwości odpracowania należy złożyć wniosek o umożliwienie spłaty zadłużenia w formie spełnienia świadczenia rzeczowego i podpisać umowę.
Stawka za wykonanie prac w ramach odpracowania zadłużenia została wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Turku nr 121 z dnia 25.08.2015r. ze zmianami, w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali komunalnych, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Turek, w formie spełnienia świadczenia rzeczowego i jej wartość jest ustalana jako iloczyn rzeczywistego czasu wykonywania świadczenia oraz minimalnej stawki godzinowej wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.
Osoby zainteresowane tą formą pomocy w uregulowaniu zaległości czynszowych, prosimy o wypełnienie i złożenie wniosku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Turku. Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać pod nr telefonu 63 289 61 32.

Poniżej do pobrania wniosek:

odtWniosek_w_sprawie_odpracowania_zadluzenia.odt

Kalendarz Wydarzeń

Czerwiec 2023
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl