English German Polish

LVI sesja Rady Miejskiej Turku

Rada Miejska Turku spotkała się dzisiaj, tj. 24 stycznia 2023 r. na sesji nadzwyczajnej, aby dać wyraz swojego sprzeciwu wobec wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu i wobec związanych z tą sprawą działań Wojewody Wielkopolskiego.

Radni podjęli uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Chodzi o wyrok WSA w Poznaniu z 21 grudnia 2022 r., uchylający uchwałę Rady Miejskiej Turku z 24 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Turku wotum zaufania za 2021 rok. Sąd stwierdził uchybienie proceduralne i na tej podstawie zdecydował o uchyleniu tej uchwały, pomimo, że wówczas w trakcie sesji zgłoszony został przez jednego z radnych wniosek formalny o zakończenie dyskusji. Wniosek został poddany głosowaniu i większość radnych głosowała za przerwaniem dyskusji.
Natomiast w kolejnym głosowaniu radni większością głosów udzielili burmistrzowi wotum zaufania. Wyników tych głosowań nie podważył sąd, stąd też decyzja Rady Miejskiej Turku o złożeniu skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.


Podczas sesji radni przyjęli także stanowisko w sprawie skargi na działanie Wojewody Wielkopolskiego. Motywowali to tym, że Wojewoda Wielkopolski w ramach nadzoru nad aktami prawa lokalnego, nie stwierdził nieważności wyżej wymienionej uchwały o wotum zaufania. Natomiast po upływie trzech miesięcy wniósł skargę na uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Gdyby wcześniej unieważnił tę uchwałę, wówczas Rada Miejska Turku mogłaby się zebrać i ponownie uchwalić wotum zaufania, gdyż miała na to czas do 29 sierpnia 2022 r. W związku z tym skarga na działania Wojewody Wielkopolskiego do Prezesa Rady Ministrów ma wyjaśnić, czy działanie służb wojewódzkich było działaniem celowym, czy wynikiem zaniedbania.

Kalendarz Wydarzeń

Luty 2023
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl