English German Polish

LVI sesja Rady Miejskiej Turku

W środę, 28 grudnia 2022 r. na godz. 14.00 zaplanowana została LVIX sesja Rady Miejskiej Turku.

Radni obradować będą w sali konferencyjnej im. „Solidarności” w Urzędzie Miejskim w Turku. Najważniejszym punktem obrad będzie uchwalenie budżetu miasta na 2023 rok.

Porządek obrad wygląda następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LV, LVI i LVII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2023 – 2034.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Turku na rok 2023:
a) omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) odczytanie opinii i wniosków komisji, w tym Komisji Budżetowej,
d) przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii i wniosków komisji Rady i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
e) odczytanie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia poprawki do projektu uchwały budżetowej,
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej wraz z poprawkami,
g) głosowanie wniesionych poprawek Burmistrza oraz innych poprawek spełniających warunki określone w art. 240 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Turek na lata 2023-2025.
11. Informacja o decyzjach planistycznych oraz o zgłoszonych żądaniach związanych z planami zagospodarowania przestrzennego.
12. Zapytania i interpelacje.
13. Wolne wnioski i komunikaty.
14. Zakończenie LVIX sesji Rady Miejskiej Turku.

Mieszkańcy obrady mogą śledzić na żywo na stronie internetowej https://www.hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=tureksesja

Kalendarz Wydarzeń

Luty 2023
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl