English German Polish

asystent

loga asystent

Gmina Miejska Turek / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku ogłasza nabór wniosków  w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1.     . dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2.       osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie:
 •      znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 •      umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 •      traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Uczestnicy programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 •      wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 •      zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 •      czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
 •      wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 •      załatwianiu spraw urzędowych,
 •      nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 •      poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
 •      ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 •      stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
 •      przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Szczegółowych informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku ul. Konińska 4  tel. 63 280 36 62.

Link do strony Programu:

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 - Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl)

Kalendarz Wydarzeń

Grudzień 2022
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl