English German Polish

wheelbarrows g396304cce 1920

Do 30 listopada br. stowarzyszenie ogrodowe, które prowadzi Rodzinny Ogród Działkowy (ROD) może składać wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (Departament Gospodarki Mieniem), o udzielenie dotacji  na realizację infrastruktury ogrodowej.

W ramach dotacji można pozyskać dofinansowanie do wysokości 70% poniesionych kosztów (jednak nie więcej niż 50 tys. zł) np. na budowę i  modernizację:

- alei i dróg ogrodowych/hydroforni,

- sieci wodociągowej,

- ogrodzenia i zbiorników wody deszczowej znajdujących się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego przeznaczonych do wspólnego użytkowania. 

Stowarzyszenie ogrodowe może ubiegać się o przyznanie środków na dofinansowanie inwestycji w danym rodzinnym ogrodzie działkowym nie częściej niż raz na 2 lata.

 
Do wniosku na realizację infrastruktury ogrodowej  należy dołączyć:

- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,

- aktualny wypis z rejestru gruntów, potwierdzony przez właściwe starostwo,

- oświadczenie, że stowarzyszenie ogrodowe nie działa w celu osiągnięcia zysku,

- pozwolenie na budowę lub potwierdzenie zgłoszenia robót, jeśli prowadzone prace wymagają takiego postępowania na podstawie przepisów Prawo budowlane, a jeśli nie wymagają to oświadczenie, że pozwolenie na budowę lub potwierdzenie zgłoszenia robót nie jest wymagane dla zaplanowanej inwestycji,

- oświadczenie o nie korzystaniu ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na infrastrukturę ogrodową w ciągu ostatnich 2 lat,

- aktualną kopię mapy ewidencyjnej, potwierdzoną przez starostwo, na której należy zaznaczyć realizowaną inwestycję,

- projekt, jeżeli jest wymagany.

informacji na temat wnisoku udzielają:

1.  Hubert Siemianowski

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Gospodarki Mieniem
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

tel. 61 626 65 50
e-mail: dg.sekretariat@umww.pl 

2. Iwona Sochacka-Drożdż

Urząd Miejski w Turku

Wydział Strategii i Rozwoju
tel. 63 289 61 07, fax 63 289 61 11
e-mail: iwona.sochacka@miastoturek.pl

 

docWniosek o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na infrastrukturę ogrodową.doc

Kalendarz Wydarzeń

Grudzień 2022
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl