English German Polish

dym

We wtorek, 20 września 2022 r. przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródło ciepła.

 Wnioski będzie można składać w Urzędzie Miejskim, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek w Biurze Obsługi Klienta, w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

W ramach dotacji możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie do wymiany istniejącego pieca na niskoemisyjne źródła ciepła, takie jak: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej, ogrzewanie gazowe, olejowe i elektryczne, pompy ciepła, zakup wysokosprawnych kotłów na paliwa stałe, spełniających wymogi rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się: podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, które są właścicielami budynków, lokali mieszkalnych lub użytkowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek lub posiadające tytuł prawny do władania nimi.

Dotacje będą przyznawane do wyczerpania środków, jednak liczyć się będzie kolejność wpływu wniosków. Za dzień złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Turku.

Pula środków możliwych do rozdysponowania w ramach naboru uzupełniającego wynosi 13 tys. zł. Udzielona dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wykonania inwestycji oraz przedłożenia rozliczenia dotacji celowej nie później niż do dnia 31 października 2022 r. Wnioski, które nie zostaną zrealizowane w roku 2022 nie będą rozpatrywane w roku następnym.

Druk wniosku o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródła ciepła dostępny jest na stronie: Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wymianę niskosprawnych kotłów i pieców | BIP - Urząd Miejski w Turku (miastoturek.pl)

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem tel. (63) 289 61 72.

Kalendarz Wydarzeń

Wrzesień 2022
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl