English German Polish

dym

Od 22 do 26 marca 2021 r. będzie można złożyć wniosek na dofinansowanie do wymiany starych niskosprawnych i nieekologicznych pieców na nowe, przyjazne środowisku żródło ogrzewania. Szczegóły naboru wniosków poniżej.

 

OGŁOSZENIE

Zgodnie z § 4 ust. 6 Uchwały nr XIX/141/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. 1908 ze zm.), Burmistrz Miasta Turku informuje, iż nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła prowadzony będzie w terminie od dnia 22 marca 2021 r. do dnia 26 marca 2021 r. Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek w Biurze Obsługi Klienta, w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Dotacje będą przyznawane do wyczerpania środków, jednak liczyć się będzie kolejność wpływu wniosków. Za dzień złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Turku.

W ramach przedmiotowej dotacji możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie zadania polegającego na wymianie istniejącego pieca na niskoemisyjne źródła ciepła, takie jak: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej, ogrzewanie gazowe, olejowe i elektryczne, pompy ciepła, zakup wysokosprawnych kotłów na paliwa stałe, spełniających wymogi rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
O udzielenie dotacji mogą ubiegać się: podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, które są właścicielami budynków, lokali mieszkalnych lub użytkowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek lub posiadające tytuł prawny do władania nimi.

Wszystkie zasady udzielania dotacji określone zostały w Uchwale nr XIX/141/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła.

Druk wniosku o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródła ciepła dostępny jest na stronie: http://bip.miastoturek.pl/.
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem tel. (63) 289 61 72.

z-ca BURMISTRZA
Joanna Misiak-Kędziora

Poniżej do pobrania wniosek na wymianę pieca

pdfWniosek_o_udzielenie_dotacji_celowej_na_wymianę_niskosprawnych_kotłów_i_pieców.pdf

Kalendarz Wydarzeń

Kwiecień 2021
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl