English German Polish

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

Upowszechnienie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej

Projekt pn. „Upowszechnienie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej poprzez organizację konkursów i warsztatów dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Turku dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

https://www.wfosgw.poznan.pl/

Projekt polega  na  zorganizowaniu konkursów o tematyce ekologicznej dla dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych z terenu miasta, w których będą do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Zakres projektu obejmuje:

-  organizację interdyscyplinarnych warsztatów ekologicznych podczas miejskiej imprezy plenerowej, adresowane będą do szerokiego grona odbiorców.

- organizację konkursów o tematyce ekologicznej dla dzieci z przedszkoli i  uczniów szkół podstawowych z terenu miasta, w których będą do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 Tematyka konkursów i warsztatów  obejmować będzie takie  dziedziny jak: efektywność energetyczna, ochrona powietrza, adaptacja do zmian klimatu, gospodarka o obiegu zamkniętym, gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi, ochrony bioróżnorodności, świadczeń ekosystemowych, ochrony wód.

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy z zakresu przyrody i ekologii, a także promowanie ekologicznego stylu życia.

Wartość projektu: 42 550,00PLN

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu: 22 977,00,00PLN (54%)


Segregacja to eko–reakcja! - działania edukacyjne na rzecz prawidłowej segregacji odpadów komunalnych wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Turek

Projekt pn. „Segregacja to eko–reakcja! - działania edukacyjne na rzecz prawidłowej segregacji odpadów komunalnych wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Turek” otrzymał dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Projekt ten polega na przeprowadzeniu kompleksowych działań dotyczących edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych skierowanej do wszystkich mieszkańców Gminy Miejskiej Turek.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Poznaniu przyznał miastu na ten cel dotację w wysokości 70% całkowitych kosztów przedsięwzięcia.

Zakres projektu obejmuje:
- wykonanie edukacyjnych tablic informacyjnych (50szt.) "Zasady jak segregować odpady" i umieszczenie ich pod wiatami gniazd do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajdujących się przy budynkach wielorodzinnych (blokach). Tablice te w prosty i jednoznaczny sposób przekażą wiedzę na temat tego, jakiego rodzaju odpady wrzucamy do poszczególnych kolorów pojemników

- wykonanie i dystrybucja edukacyjnej książeczki ekologicznej z łamigłówkami dla dzieci (2.000szt.), dedykowanej przedszkolakom i uczniom klas I-III szkół podstawowych;

- wykonanie i dystrybucja magnetycznych tabliczek informacyjnych dotyczących poprawnej segregacji odpadów komunalnych (10 000szt.), przedstawiających w prosty sposób zasady segregacji odpadów i służących podniesieniu świadomości ekologicznej mieszkańców miasta;

- wykonanie i dystrybucja edukacyjnych kalendarzy ściennych na rok 2022 (4.000szt.), zawierających "Zasady jak segregować odpady" – publikacja w postaci kalendarzy edukacyjnych będzie informować o najważniejszych ekoznakach, zasadach selektywnej zbiórki odpadów, a także promować proekologiczny tryb życia mieszkańców.

Projekt ma na celu kształtowanie i podniesienie świadomości ekologicznej wszystkich grup społecznych i wiekowych wśród mieszkańców miasta Turek, wypracowanie w nich umiejętności prawidłowego przygotowania odpadów do ich zbiórki, a także wykształcenie poprzez edukację nawyku segregacji odpadów komunalnych.

Termin realizacji: listopad 2021 r.
Całkowity koszt projektu: 79 700,00 PLN
Dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu: 55 790,00 PLN

 


 

Kompleksowa termomodernizacja dwóch komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 22 i 24 w Turku

Projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja dwóch komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 22 i 24 w Turku” otrzymał dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Pożyczka udzielona została na preferencyjnych warunkach w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji i będzie częściowo umorzona w wysokości 15%.

Przedmiotem zadania jest kompleksowa termomodernizacja dwóch bloków komunalnych położonych przy ul. Górniczej 22 i ul. Górniczej 24 w mieście Turek.

Zakres rzeczowy inwestycji wynika z audytów energetycznych obu budynków i obejmuje:

- modernizację instalacji c.o., tj. uzupełnienie izolacji, montaż zaworów na pionach świecowych, uzupełnienie zaworów termostatycznych;
- termomodernizację ścian (ściany zewnętrzne piwnic i wyższych kondygnacji, w tym remont kominów);
- docieplenie stropodachu nad klatkami schodowymi;
- wymianę starej, drewnianej stolarki okiennej powierzchni wspólnej w piwnicach, na poddaszu i w lokalach mieszkalnych
- wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych wraz z wykonaniem nowych zadaszeń z poliwęglanu;

Ponadto w ramach kosztów niekwalifikowanych wykonano montaż podzielników do pomiaru ciepła i central obsługujących podzielniki, a także remont balkonów (wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych, obróbek blacharskich i posadzek).

Efektem ekologicznym uzyskanym w wyniku realizacji projektu jest redukcja emisji CO2 o blisko 48% w przypadku każdego z budynków.
Termin realizacji: 11.07.2019 r. – 25.09.2019 r.
Całkowity koszt: 628 173,06 PLN
Dofinansowanie w formie pożyczki: 574 644,00 PLN
Rata pożyczki, która ulegnie umorzeniu: 86 196,60 PLN

Kalendarz Wydarzeń

Czerwiec 2023
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl