English German Polish

lolo na karte

Zaproszenie do współpracy w zakresie realizacji Programu "Turkowska Karta Dużej Rodziny"

Uprzejmie informuję, że na terenie miasta Turku podjęto Uchwałę Nr XXXV/308/14 Rady Miejskiej Turku z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu ,,Turkowska Karta Dużej Rodziny".

W Programie uczestniczą rodziny wielodzietne, zamieszkujące teren miasta Turek (także rodziny zastępcze i rodzinny dom dziecka), składające się z rodziców/opiekunów prawnych mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia (lub do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje), zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodzica.

Szanowni Państwo chcę zwrócić Waszą uwagę na ten Program i zaprosić do wspólnej jego realizacji. Przystąpienie do Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych „Duża Rodzina" pozwoli Wam zyskać nowych i stałych klientów, a także wykreować pozytywny wizerunek firmy.

Chcę prosić Państwa o zaproponowanie rodzinom wielodzietnym stałych ulg, zwolnień i preferencji na oferowane przez Was produkty i usługi.

Samorząd ze swej strony zapewnia promocję firmy umieszczając informacje o udzielanych rabatach na stronie miasta www.miastoturek.pl przez okres trwania ulg, zwolnień i preferencji.

Aby zostać partnerem Programu wystarczy złożyć w Urzędzie Miejskim w Turku, ul. Kaliska 59 w Biurze Obsługi Klienta swój akces z propozycją oferowanych ulg, zwolnień i preferencji całorocznych.

Zachęcam Państwa do udziału w Programie i określenia elementów współpracy poprzez zastosowanie ulg, zwolnień i preferencji przy oferowanych zakupach i usługach. Dla posiadaczy Turkowskiej Karty Dużej Rodziny będzie to zachętą do korzystania z przywilejów oraz wsparciem domowych budżetów.

Szczegółowych informacji o Programie "Turkowskiej Karty Dużej Rodziny" można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Turku, pokój nr 112, 120 lub pod numerem telefonu 63 289 61 44 lub 45.

Mam nadzieję, że dzięki Programowi i naszym działaniom będziemy rozszerzać ofertę wzmacniającą kondycję turkowskich rodzin wielodzietnych, a tym samym zwiększać potencjał rozwojowy miasta.

Burmistrz Miasta Turku

Kalendarz Wydarzeń

Grudzień 2022
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl