English German Polish

karta TKDR

Kto może otrzymać Turkowską Kartę Dużej Rodziny.
Turkowską Kartę Dużej Rodziny otrzymuje każdy uprawniony członek rodziny wielodzietnej składającej się z rodziców/opiekunów prawnych zamieszkujących na terenie miasta Turku mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia (lub do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje), zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodzica.

Miejsce złożenia wniosku o wydanie Turkowskiej Karty Dużej Rodziny.
W celu otrzymania Karty dla uprawnionych członków rodziny, rodzic/opiekun prawny składa w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Turku, ul. Kaliska 59 wniosek. Do złożenia wniosku niezbędne jest okazanie dowodu osobistego. Rozpatrzenie wniosku oraz wydanie Turkowskiej Karty Dużej Rodziny następuje w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Każdy z małżonków jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie Turkowskiej Karty Dużej Rodziny dla współmałżonka.

Miejsce pobrania wniosku o wydanie Turkowskiej Karty Dużej Rodziny.
Wniosek jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Turku pod adresem www.miastoturek.pl, w Burze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Turku, ul. Kaliska 59 oraz Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Turku, pokój 120.

Jakie dokumenty należy dołączyć a jakie przedstawić do wglądu przy składaniu wniosku o wydanie Turkowskiej Karty Dużej Rodziny.
Do wniosku należy załączyć zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki przez dzieci powyżej 18-go roku życia, a także przedstawić do wglądu:
1) w przypadku rodziców/opiekunów prawnych – dowód tożsamości ze zdjęciem,
2) w przypadku dzieci – akt urodzenia, aktualną legitymację szkolną,
3) w przypadku studentów – aktualną legitymację studencką,
4) w przypadku rodziny zastępczej postanowienie Sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej,
5) w przypadku opiekuna prawnego – oryginał postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem,
6) w przypadku rodzin z dzieckiem/ dziećmi niepełnosprawnym(i) powyżej 18-go roku życia – oryginał orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Na jaki okres wydawana jest Turkowska Karta Dużej Rodziny.
Turkowska Karta Dużej Rodziny wydawana jest na okres jednego roku.

Kalendarz Wydarzeń

Grudzień 2022
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl