English German Polish

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE „SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA TUREK”

szklo

ZESTAW nr 11.Dlaczego zmieniono ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

2.Od kiedy będzie obowiązywał nowy system gospodarki odpadami? 
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zacznie funkcjonować w Polsce od 1 lipca 2013r.

3.Do kiedy można korzystać z dotychczasowych umów na odbiór odpadów?
Indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych obowiązują do 30 czerwca 2013r.

4.Czy aktualnie obowiązujące umowy na odbiór odpadów komunalnych po 30.06.2013r. same stracą ważność? 
Nie, dlatego dotychczasową umowę z firmą obecnie odbierającą odpady należy samodzielnie wypowiedzieć. Należy zrobić to odpowiednio wcześnie, w zależności od zapisów w indywidualnej umowie. Z wyjątkiem sytuacji w których firma obecnie odbierającą odpady komunalne sama złoży wypowiedzenie.

5.Jaka jest metoda naliczania opłaty?
Metoda, która obowiązuje na terenie Gminy Miejskiej Turek to:iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość x stawka (13,10 zł lub 17 zł).

6.Czy segregując odpady będę płacił mniej?
Tak. Dla osób segregujących odpady jest ustalona obniżona stawka opłaty w wysokości 13,10 zł.

__________________________________________________________________________

szklo

ZESTAW nr 27.Kto składa deklarację i ponosił opłatę?

Jest to obowiązek właściciela domu jednorodzinnego, a odnośnie budynków wielorodzinnych (np. bloków) obowiązek zarządu spółdzielni mieszkaniowej, zarządu wspólnoty mieszkaniowej albo zarządu dewloperskiego.  

8.Gdzie należy składać deklarację o wysokości opłaty?
Taką deklarację należy składać bezpośrednio w Urzędzie Miejski w Turku pok. Nr 109 lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek.

9.Do kiedy należy składać deklarację?
Termin składania deklaracji to 30 kwietnia 2013 r.

10.Co się stanie w przypadku kiedy nie złożę wymaganej deklaracji w terminie?
W razie niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie zostanie wydana decyzja określająca wysokość opłaty. Opłata zostanie naliczona od momentu zaistnienie obowiązku jej wnoszenia (1 lipca 2013) wraz z odsetkami.

11.Co się stanie, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie segregował odpady a ich nie segreguje?
W przypadku stwierdzenia, że mieszkaniec nie segreguje odpadów a zadeklarował, że będzie to robił, zostanie wydana decyzja określająca opłatę w wysokości 17 zł od osoby (jak za odpady zbierane w sposób nieselektywny).

12.Kto będzie kontrolował zadeklarowaną przez mieszkańca segregację odpadów komunalnych?
Firma odbierająca odpady komunalne ma obowiązek powiadomić Urząd Miejski w Turku o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

_________________________________________________________________

szklo

ZESTAW nr 313.Czy odpady komunalne odbierane będą tylko z pojemników? 
Co z większą ilości odpadów znajdujących się obok pojemnika ?

Przedsiębiorstwo obierające odpady komunalne ma obowiązek odebrania każdej ilości odpadów z nieruchomości zamieszkałych. Odpady segregowane w zabudowie jednorodzinnej, będziemy oddawać w specjalnie oznaczonych kolorowych workach. Natomiast odpady niesegregowane (zmieszane) będą odbierane niezależnie od rodzaju zabudowy (jednorodzinna, wielorodzinna) tylko te, które zostały umieszczone w pojemnikach.

14.Czy to prawda, że płacąc 13,10 zł za odpady segregowane muszą być one umyte np. pojemniki po jogurcie itp.? Nalepki z plastików i szkła zdarte?
Pojemniki czy inne opakowania powinny być puste, ale nie ma konieczności ich mycia, czy też zdzierania nalepek z butelek. 

15.Jaka jest najważniejsza zasada segregacji odpadów komunalnych? 
Podstawową zasadą dotyczącą wszystkich segregowanych przez nas opakowań jest zgniatanie. Dzięki temu zmniejszamy ich objętość i więcej się ich zmieści w pojemniku czy worku. 

16.Kto będzie dostarczał mieszkańcom worki oraz pojemniki  na odpady komunalne?
Opłata ponoszona przez mieszkańców obejmuje również wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki. Zgodnie założeniami nowego sytemu pojemniki oraz worki odpowiednio oznaczone ma dostarczać bezpłatnie  przedsiębiorca, który wygra przetarg.


17.Co z odbiorem popiołu, czy popiół jest odpadem komunalnym?
Tak, jest odpadem komunalnym pozostałym (zmieszanym). Popiół będzie odbierany wraz z innymi odpadami komunalnymi. 

18.Jaka firma będzie odbierać odpady z terenu naszej gminy?
Takie przedsiębiorstwo zostanie wyłonione w drodze przetargu.

__________________________________________________________________________

szklo

ZESTAW nr 419. Co w przypadku kiedy nie złożę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ?

W razie stwierdzenia braku złożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, Burmistrz Miasta Turek będzie uprawniony do wydania decyzji administracyjnej o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

20. W jaki sposób urząd sprawdza ile osób mieszka w danym lokalu czy domu? Ktoś może przecież zadeklarować, że w jego domu mieszkają 2 osoby i płacić np. 26,20 zł za miesiąc, a tak naprawdę powinien płacić za 5 osób ?
Sposoby weryfikacji deklaracji są co najmniej trzy: porównanie deklaracji z danymi wynikającymi z meldunków, list wyborczych oraz danych z ewidencji podatku od nieruchomości, itd.

21. Jak często trzeba będzie wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami?
Takie opłaty trzeba będzie wnosić co miesiąc, do 22 dnia każdego miesiąca, poczynając od miesiąca lipca br.

22. Co w przypadku kiedy nie będę płacił za odpady?
W razie stwierdzenia braku opłaty Burmistrz Miasta Turek będzie uprawniony do wydania decyzji określającej wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami. A następnie będzie mógł wyegzekwować tą opłatę w postępowaniu egzekucyjnym.

23. Czy istnieje możliwość zmiany założonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ?
Tak, każdy kto złożył deklarację może ją skorygować. W tym celu należy osobiście przyjść do Urzędu Miejskiego w Turku pok. 109.

24. Czy jest prowadzona edukacja dotycząca odbioru i segregacji śmieci?
Akcja informacyjna odnośnie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest prowadzona poprzez ulotki, stronę internetową urzędu, plakaty, bezpośrednie spotkania z mieszkańcami oraz osobami zarządzającymi nieruchomościami, itp. Liczymy na współpracę lokalnych mediów.

Opracował: Kierownik Wydziału IGO Waldemar Trojan                           

Kalendarz Wydarzeń

Marzec 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Na skróty

Znajdź nas!

0 final-mistrzostw-wielkopolski-kadetow-w-

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 88, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.