English German Polish

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji pomoc publiczna udzielana jest na nowe projekty inwestycyjne na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej. Każda nowa inwestycja, po spełnieniu określonych kryteriów, będzie mogła uzyskać wsparcie w postaci pomocy publicznej. Aby korzystać z tej pomocy przedsiębiorca musi otrzymać Decyzję o wsparciu, która jest wydawana w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki poprzez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. Decyzja o wsparciu jest decyzją administracyjną i wydawana jest zgodnie z zasadami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


5 kroków do uzyskania wsparcia
Proces składania wniosku jest krótki i płynny. Decyzja o wsparciu może być wydana już miesiąc po złożeniu wniosku.

 pomoc publiczna 5 krokow inwestycji 960x145ŁSSE obejmuje:

 • obszar woj. łódzkiego
 • część zachodnia woj. mazowieckiego
 • część wschodnia woj. wielkopolskiego 

Pomoc publiczna dla miasta Turek:

 • 45% kosztów kwalifikowalnych dla malych firm
 • 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich firm
 • 25% kosztów kwalifikowalnych dla dużych firm

Jakie wsparcie można uzyskać na inwestycję?
Pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku CIT lub PIT dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z działalności prowadzonej na podstawie decyzji o wsparciu w Polsce centralnej (na gruntach publicznych lub prywatnych).

Z jakiego tytułu przyznawana jest pomoc publiczna?
Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu nowej inwestycji lub nowych miejsc pracy. 

Na jakie projekty można otrzymać ulgę podatkową?

 • utworzenine nowego przedsiębiorstwa
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa
 • dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie
 • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa

Jakie rodzaje działalności są wspierane?

 • Produkcja
 • BPO/SSC/IT
 • B+R

Na jaki okres wydawana jest decyzja o wsparciu?
Decyzja o wsparciu udzielana jest na okres od 10 do 15 lat w zależności od lokalizacji.

Jakie są warunki otrzymania pomocy publicznej?
Planowana inwestycja musi spełnić określone kryteria ilościowe i jakościowe, aby otrzymać pomoc publiczną.

Kryteria ilościowe


Minimalna wymagana wysokość nakładów inwestycyjnych, które przedsiębiorca zobowiązany jest ponieść, aby skorzystać z ulgi:

 • 200 000 zl - mikro firmy
 • 500 000 zł - małe firmy
 • 2 000 000 zł - średnie firmy
 • 10 000 000 zł - duże firmy

Kryteria jakościowe:


Dla przemysłu:

 • Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową Polski
 • Wspieranie eksportu
 • Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego
 • Działalność B+R
 • Status mikro, małego albo średniego przedsiębiorcy
 • Wyspecjalizowane miejsca pracy + oferowanie stabilnego zatrudnienia
 • Inwestycja o niskim negatywnym wpływie na środowisko
 • Lokalizacja inwestycji
 • Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi
 • Działania w zakresie opieki nad pracownikiem

Dla działalności usługowej:

 • Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową Polski
 • Wspieranie eksportu
 • Centra nowoczesnych usług dla biznesu
 • Działalność B+R
 • Status mikro, małego albo średniego przedsiębiorcy
 • Wysokopłatne miejsca pracy + oferowanie stabilnego zatrudnienia
 • Inwestycja o niskim negatywnym wpływie na środowisko
 • Lokalizacja inwestycji
 • Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi
 • Działania w zakresie opieki nad pracownikiem

 

 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę:

https://sse.lodz.pl/pomoc-publiczna/

pdfZasady inwestowania w ŁSSE - Powiat Turecki.pdf

pdfMŚP zwolnienia podatkowe.pdf

pdfPolska Strefa Inwestycji.pdf

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Październik 2021
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl