English German Polish

Na terenie Turku został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Jest to miejsce, w którym mieszkańcy Turku mogą bezpłatnie zostawić każdą ilość wytwarzanych przez siebie, selektywnie zebranych odpadów komunalnych.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieści się w Turku na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. Polnej 4 (tel. 63 280 03 46, fax 63 278 41 51).


pszok 

Dni tygodnia i godziny otwarcia Punktu:
poniedziałek od 10.00 do 18.00
środa od 10.00 do 18.00
sobota od 7.00 do 12.00

Punkt przyjmie bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:
* papier i tektura, 
* szkło i opakowania ze szkła,
* tworzywa sztuczne, 
* metale,
* przeterminowane leki, 
* chemikalia (np. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.),
* zużyte baterie i akumulatory, 
* zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
* meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
* odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz),
* zużyte opony, 
* opakowania wielomateriałowe, 
odpady zielone, ogrodowe, kuchenne ulegające biodegradacji, 
* inne odpady niebezpieczne i problemowe wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

Punkt nie będzie przyjmował takich odpadów jak:
* odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych,
* wszystkich odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, zwłaszcza w dużych ilościach,
* odpady komunalne niesegregowane (zmieszane).

Więcej informacji na temat PSZOK-u:
Rusza kampania PSZOK-u (artykuł)
PSZOK - broszura informacyjna
PSZOK - plakat

Kalendarz Wydarzeń

Czerwiec 2023
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl