English German Polish

„Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa -Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji  i aktywizacji mieszkańców Turku”

Status projektu

W trakcie realizacji

Przedmiot projektu:

W ramach projektu na terenie Parku Miejskiego w Turku zostaną wykonane następujące prace:

- zagospodarowanie zieleni (wykonanie trawników i nasadzeń drzew, krzewów i zieleni ozdobnej)

- modernizacja obiektów gospodarki wodnej

- budowa szaletu miejskiego, amfiteatru wraz z budynkiem zaplecza

- wykonanie kortu tenisowego, boiska do koszykówki, siłowni zewnętrznej, strefy dla psów, pomostów na Nowym i Starym Stawie, elementów małej architektury

-wykonanie nowych nawierzchni tj. m.in. ciągów pieszych, rowerowych, bieżni, stanowiska do gry w boule, miasteczka ruchu drogowego

-budowa infrastruktury technicznej (przyłączy wodno-kanal. do budynków: zaplecza, amfiteatru, szaletu a także zasilania energetycznego dla ww. budynków; przebudowa sieci oświetlenia Parku wraz z instalacją monitoringu.)

Data podpisania umowy

16.04.2020 r.

Całkowity koszt:

19 886 060,93 PLN

Kwota dofinansowania

16 903 151,78 PLN

Źródła finansowania:                     

WRPO 2014+Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych

 EFRR z polską flagą

 

 

Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych w Turku

Status projektu

W trakcie realizacji

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Turku.

W ramach projektu zakupiono:

- 34 laptopy z oprogramowaniem

- 17 komputerów stacjonarnych

- 1 tablet

Organ realizujący projekt:

Gmina Miejska Turek

Data podpisania umowy

15.06.2020 r.

Całkowity koszt:

95 000,00 PLN

Kwota umorzonej raty

95 000,00 PLN

Źródła finansowania:                     

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 cyfrowa

 

Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych w Turku

Status projektu

W trakcie realizacji

Przedmiot projektu:

Przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych w Turku.

W ramach projektu zakupiono:

- 53 laptopy z oprogramowaniem

- 1 tablet

Organ realizujący projekt:

Gmina Miejska Turek

Data podpisania umowy

22.04.2020 r.

Całkowity koszt:

80 000,00 PLN

Kwota umorzonej raty

80 000,00 PLN

Źródła finansowania:                     

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 cyfrowa

Kalendarz Wydarzeń

Październik 2020
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl