English German Polish

Odkrywczo, eksperymentalnie i aktywnie – rozwój bazy szkolnej dla nowej jakości nauczania w Gimnazjum nr 2 w Turku”

Przedmiot projektu:

Przedmiotem jest realizacja zadań związanych z :
- wykonanie robót budowlanych dot. przebudowy przyszkolnej infrastruktury sportowej:
· częściowa rozbiórka nawierzchni asfaltowej występującej poza boiskiem wielofunkcyjnym,
· przebudowa boiska na wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową
· doposażenie boiska w: piłkochwyty, bramki do piłki ręcznej, słupki wraz z siatką i akcesoriami do siatkówki, kosze do koszykówki
· budowa bieżni 4 – torowej
· wykonanie ogrodzenia panelowego
- dostosowanie sal lekcyjnych do Eksperymentarium Nauk Przyrodniczych w Gimnazjum nr 2 w Turku m.in. przez:
- dostawę i montaż pełnego wyposażenia Eksperymentarium, w tym: komplet pomocy dydaktycznych do nauczania doświadczalnego, kopuła astronomiczna, teleskopy,
- doposażenie pracowni j. niemieckiego
w laboratorium fonetyczne oraz multimedialny zestaw interaktywny

Data podpisania umowy

26.06.2017 r.

Całkowity koszt:

1 216 530,89 PLN

Kwota dofinansowania:

1 034 051,25 PLN

Źródła finansowania:                     

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020  Poddziałanie 9.3.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej.

EFRR

 

Odkrywczo, eksperymentalnie i aktywnie – nowa jakość nauczania
w Gimnazjum nr 2 w Turku”

Przedmiot projektu:

Projekt obejmował rozszerzenie
i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej Gimnazjum nr 2 w Turku o pakiet dodatkowych zajęć edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, kształtowanie właściwych postaw i umiejętności uczniów; wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Organ realizujący projekt:

Gmina Miejska Turek

Data podpisania umowy

18.05.2017 r.

Całkowity koszt:

53 800,00 PLN

Kwota dofinansowania:

51 110,00PLN

Źródła finansowania:                     

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020  Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe.

EFS 

 

Podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 5 w Turku

Przedmiot projektu:

Projekt obejmował pogłębienie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności uczniów poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów, podniesienie kompetencji nauczycieli/pedagogów oraz doposażenie Szkoły Podstawowej.

Data podpisania umowy

30.05.2017 r.

Całkowity koszt:

52 156,00 PLN

Kwota dofinansowania:

49 548,00 PLN

Źródła finansowania:                     

WRPO 2014+

EFS 

 

Budowa 2 budynków z mieszkaniami socjalnymi na ul. Zdrojki Lewe

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu była budowa
3 budynków mieszkalnych wyłącznie z lokalami socjalnymi na nieruchomości stanowiącej własność gminy, wraz z wewnętrznymi instalacjami wodno – kanalizacyjną, elektryczną, sieciami zewnętrznymi oraz elementami zagospodarowania terenu.

Data podpisania umowy

06.02.2017 r.

Całkowity koszt:

1 722 373,15 PLN

Kwota dofinansowania:

602 830,60 PLN

Źródła finansowania:                     

BGK  w ramach Programu Funduszu Dopłat

 

Wykonanie przyłącza do sieci cieplnej – budynek przy Żeromskiego 48

Przedmiot projektu:

Data podpisania umowy

Całkowity koszt:

150 000,00 PLN

Kwota dofinansowania:

22 500,00 PLN

Źródła finansowania:                     

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu

wfosigw

 

Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego przy ul. Górniczej

Przedmiot projektu:

Przedmiotem jest zrewaloryzowanie parku krajobrazowego dzięki usunięciu 26 sztuk suchych drzew wraz z 2000m2 suchych krzewów, a także dzięki cięciom pielęgnacyjnym 26 sztuk drzew i krzewów, których łączna powierzchnia wynosi 3365m2

Data podpisania umowy

27.07.2017 r.

Całkowity koszt:

18 684,00 PLN

Kwota dofinansowania:

17 749,00 PLN

Źródła finansowania:                     

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu w ramach wsparcia realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony i kształtowania przyrody w 2017roku

wfosigw

 

Piknik ekologiczny

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu było przygotowanie pikniku ekologicznego.

Data podpisania umowy

2017 r.

Całkowity koszt:

10 000,00 PLN

Kwota dofinansowania:

10 000,00 PLN

Źródła finansowania:                      

Marszałek Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Działania Proekologiczne

 

Modernizacja płyt treningowych na Stadionie 1000-Lecia w Turku

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu była modernizacja Stadionu 1000-lecia
w Turku w zakresie płyt treningowych
i płyty głównej boiska.

Data podpisania umowy

18.07.2017 r.

Całkowity koszt:

854 942,00 PLN

Kwota dofinansowania:

386 400,00 PLN

Źródła finansowania:                     

Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej

 

Remont i wyposażenie pomieszczeń w celu utworzenia Turkowskiego Klubu „Senior+”

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu był remont
i wyposażenie pomieszczeń znajdujących 
się w Miejskiej Domu Kultury przy ul. Kościuszki 13 w Turku, na potrzeby utworzenia Turkowskiego Klubu ,, Senior +”

Data podpisania umowy

26.06.2017 r.

Całkowity koszt:

135 477,00 PLN

Kwota dofinansowania:

108 381,00 PLN

Źródła finansowania:                     

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w ramach programu wieloletniego ,,SENIOR +” na lata 2015 – 2020, Moduł 1. Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu ,,Seniora +”/ Klubu ,,Senior +”

Kalendarz Wydarzeń

Październik 2020
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl