English German Polish

orli 1 20220629 1331990535

Trwa realizacja jednego z kluczowych i najbardziej złożonych zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. W Orlim Stawie powstaje instalacja fermentacji przetwarzająca selektywnie zbierane odpady biodegradowalne na biogaz służący do produkcji zielonej energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystywanej na potrzeby Zakładu.

Prace budowlane przebiegają sprawnie i zgodnie z przyjętym harmonogramem. W ostatnim okresie wykonano m.in.:
• nałożenie żywicy na ściany wewnętrzne zbiornika na odcieki,
• warstwy izolacji dachu na budynku hali przygotowania wsadu,
• świetliki dachowe na dachach hali odwodnienia pofermentatu,
• prace betoniarskie wewnątrz komory fermentera, trwają przygotowania do przeprowadzenia próby szczelności komory fermentera,
• prace betoniarskie wewnątrz czterokomorowego zbiornika na odcieki w hali odwodnienia pofermentatu, trwają przygotowania do przeprowadzenia prób szczelności zbiornika,
• wyposażenie wnętrza komory fermentacyjnej w urządzenia technologiczne – mieszadła,
• montaż bram przemysłowych wraz z kurtynami szybkobieżnymi.

Na plac budowy dostarczono m.in.:
• część przenośników linii technologicznej do zamontowania w hali przygotowania wsadu,
• część konstrukcji stalowych, podporowych pod przenośniki i elementy linii technologicznej w hali odwodnienia pofermentatu,
• sito gwiaździste do zamontowania w hali przygotowania wsadu,
• rozrywarkę worków,
• zespół kogeneracyjny,
• pochodnię biogazu,
• moduł odsiarczania biogazu,
• zbiornik buforowy na ciekłe bioodpady do procesu fermentacji.

 

Zadanie realizuje Konsorcjum Wykonawców: AK NOVA Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum (Polska) oraz STRABAG Umwelttechnik GmbH - Partner Konsorcjum (Niemcy).

W wyniku modernizacji ZUOK „Orli Staw” stanie się nowoczesnym centrum recyklingu o dużym poziomie automatyzacji oraz wysokiej efektywności energetycznej. Dzięki tym inwestycjom zostanie stworzona infrastruktura techniczna pozwalająca na zdecydowaną poprawę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób zgodny z hierarchią postępowania z nimi oraz z krajowymi i unijnymi wymaganiami w tym zakresie.

 

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 144 154 793,01 zł brutto, w tym dofinansowanie 79 695 332,72 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Materiał prasowy ZUOK „Orli Staw”

POIS top

Kalendarz Wydarzeń

Październik 2022
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl