English German Polish

Rehabilitacja dzieci

Placówka Terenowa KRUS w Turku zaprasza Rolników do korzystania z rehabilitacji leczniczej realizowanej przez Kasę w ramach 21-dniowych turnusów rehabilitacyjnych w Centrach Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju, Horyńcu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Świnoujściu, Kołobrzegu i Jedlcu.

Na turnusy rehabilitacyjne są kierowane osoby, które spełniają jeden z następujących warunków:
 podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
 podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,
 mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji.

Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie w wyniku leczenia i rehabilitacji.


Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest na wniosek lekarza ustalającego wskazania do odbycia rehabilitacji.

Szczegółowe informacje o rehabilitacji leczniczej można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Koninie pod numerem telefonu (63) 2783623 lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Placówka Terenowa KRUS w Turku informuje również o tym, że:
 Istnieje możliwość skorzystania przez rolników i domowników (podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników) oraz osoby mające ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy
(i zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji) z rehabilitacji leczniczej za pośrednictwem KRUS. Rehabilitacja dotyczy schorzeń narządu ruchu oraz układu krążenia.
 Rehabilitacja realizowana jest w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w: Kołobrzegu, Świnoujściu, Horyńcu-Zdroju, Iwoniczu-Zdroju, Szklarskiej Porębie, Jedlcu.
 Uruchomiony został nowy profil rehabilitacji u pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, której celem będzie: wzmocnienie systemu oddechowego, remisja choroby w przypadku ozdrowieńców, poprawa wydolności wysiłkowej, krążeniowej i sprawności oddechowej, wzmocnienie siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej, poprawa kondycji psychofizycznej, poprawa stanu funkcjonalnego i jakości życia, wsparcie zdrowia psychicznego.

Szczegółowe informacje o rehabilitacji leczniczej można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Turku tel. 63 2783623.


Materiał prasowy Placówki Terenowej KRUS w Turku

Kalendarz Wydarzeń

Czerwiec 2023
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl