English German Polish

orli 1 20220512 2019954744

W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” trwa realizacja projektu pod nazwą „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”.

Prowadzone aktualnie prace w głównej mierze skupiają się na jednym z kluczowych i najbardziej złożonych zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu. W Orlim Stawie powstanie jedna z najnowocześniejszych i jednocześnie pierwsza w Polsce instalacja fermentacji przetwarzająca selektywnie zbierane odpady biodegradowalne na biogaz służący do produkcji zielonej energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystywanej na potrzeby Zakładu.


W ostatnim okresie wykonano m.in.:
• szkielety głównych konstrukcji stalowych: głównej hali przygotowania wsadu, hali odwodnienia pofermentatu, hali oczyszczania powietrza, trzech wiat magazynowych przyjęcia,
• betonowanie fundamentów pod maszyny w hali przygotowania wsadu,
• betonowanie fundamentów i ścian wiaty magazynowej,
• betonowanie fundamentów pod agregat awaryjny, agregat kogeneracyjny, kontener ciepłowniczy, zespół przygotowania i odsiarczania biogazu,
• posadzki: w hali głównej przygotowania wsadu, hali odwodnienia pofermentatu, hali oczyszczania powietrza,
• betonowanie ścian zbiornika odcieków,
• betonowanie fermentera - technologicznie najbardziej skomplikowana czynność,
• większość wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych oraz częściowo branży elektrycznej.


Na plac budowy dostarczono m.in.:
• elementy technologiczne do zamontowania w fermenterze – łopaty mieszadeł wraz z napędami i podporami montażowymi, króćce do montażu oprzyrządowania pomiarowego,
• dwie prasy do odwadniania pofermentetu wraz ze zbiornikami pośrednimi do ich obsługi oraz konstrukcjami wsporczymi,
• dwa separatory magnetyczne do montażu na linii przygotowania wsadu,
• komorę mieszalnika – urządzenie do załadunku komory fermentacyjnej,
• agregat prądotwórczy awaryjny,
• maszty odgromowe do zabezpieczenia zbiornika biogazu,
• agregat kogeneracyjny,
• stację transformatorową do zasilania całego modułu fermentacji.

 

Prace budowlane instalacji fermentacji wraz z obiektami towarzyszącymi, przebiegają sprawnie i zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Zadanie realizuje Konsorcjum Wykonawców: AK NOVA Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum (Polska) oraz STRABAG Umwelttechnik GmbH - Partner Konsorcjum (Niemcy).


W wyniku modernizacji ZUOK „Orli Staw” stanie się nowoczesnym centrum recyklingu o dużym poziomie automatyzacji oraz wysokiej efektywności energetycznej. Dzięki tym inwestycjom zostanie stworzona infrastruktura techniczna pozwalająca na zdecydowaną poprawę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób zgodny z hierarchią postępowania z nimi oraz z krajowymi i unijnymi wymaganiami w tym zakresie.

 

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 144 154 793,01 zł brutto, w tym dofinansowanie 79 695 332,72 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

POIS top

 

Kalendarz Wydarzeń

Sierpień 2022
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl