English German Polish

numer

Przypominamy mieszkańcom Turku o ustawowym obowiązku oznakowania posesji.

Tabliczkę z nazwą ulicy i numerem porządkowym należy umieścić w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku, a w przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym i nazwą ulicy umieszcza się również na ogrodzeniu. Niedopełnienie ustawowego obowiązku podlega karze grzywny lub nagany.


Sprawę reguluje Art. 47b Prawa geodezyjnego i kartograficznego [Obowiązki w zakresie umieszczania tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości]:
1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości.

 

Prawidłowe i widoczne oznakowanie posesji jest szczególnie istotne dla naszego bezpieczeństwa. Brak oznakowania posesji powoduje duże utrudnienie w pracy służb ratowniczych, tj. Straży Pożarnej, Pogotowania Ratunkowego i Policji, przez co wydłuża się czas oczekiwania na ich interwencję. Takich nieprzyjemnych sytuacji mieszkańcy Turku mogli doświadczyć w ostatnim czasie, podczas akcji związanych z usuwaniem skutków wichur, kiedy to służby ratownicze nie mogły zlokalizować posesji z powodu braku lub nieprawidłowego oznakowania nieruchomości.

Kalendarz Wydarzeń

Wrzesień 2022
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl