English German Polish

Ewidencja

Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie danych dotyczących źródeł ciepła i spalanych paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Co to jest CEEB?
CEEB to Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Podstawę utworzenia CEEB stanowią przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W jakim celu te informacje są zbierane?
Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych (tj. CEEB) której zadaniem będzie:
• poprawa jakości powietrza
• likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń
• określenie emisji substancji powodujących smog.

W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW.

Czy złożenie deklaracji jest obowiązkowe?
Tak, każdy właściciel/ zarządca ma obowiązek złożyć deklarację. Złożenie deklaracji jest obowiązkiem powszechnym i dotyczy wszystkich źródeł ciepła, niezależnie od rodzaju budynku i sposobu ogrzewania.

Kto składa deklarację?
Właściciel/ zarządca budynku lub lokalu posiadającego źródło ciepła o mocy do 1 MW.

Ile mamy czasu na złożenie deklaracji?
Deklarację, dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2022 r.
Dla nowych źródeł ciepła, które zostaną uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Jak można złożyć deklarację?
a) osobiście w Urzędzie Miejskim w Turku,
b) pisemnie - wysyłając pocztą na adres: ul. Kaliska 59, 62-700 Turek;
c) elektronicznie – poprzez stronę https://zone.gunb.gov.pl

Co należy posiadać, aby złożyć deklarację przez Internet?
Profil zaufany, podpis elektroniczny lub e-dowód.

Gdzie można znaleźć wzór deklaracji do pobrania w formie papierowej?

Deklaracja w wersji papierowej jest dostępna pod poniższym linkiem:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Kalendarz Wydarzeń

Październik 2022
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl