English German Polish

park

Od 2020 roku realizujemy dla mieszkańców inwestycję polegającą na kompleksowej rewitalizacji parku miejskiego, na które to zadanie otrzymaliśmy olbrzymie dofinansowanie w wysokości prawie 17 mln zł. Od tego czasu, kilka osób toczy dyskusję, nie nad tym, jak będzie to teraz atrakcyjne miejsce dla ludzi, tylko nad wyciętymi w parku drzewami. Ma ona charakter polityczny, gdyż jedynym jej celem jest podburzanie opinii publicznej, nawet wykorzystując kłamliwe informacje.

Potrzeba wykonania rewitalizacji parku, została poprzedzona konsultacjami społecznymi. Przygotowany projekt był wyłożony do publicznego wglądu, a Radni Rady Miejskiej Turku jednogłośnie wyrazili zgodę na jego realizację, wiedząc, że inwestycja będzie związana z usunięciem drzewostanu. Radni podczas wielu sesji zadawali pytania o ilość i stan wycinanych drzew i za każdym razem otrzymywali rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi. Pomimo tego, cały czas wywołują temat wycinki drzew wśród mieszkańców, zręcznie omijając fakty w tej sprawie.

A fakty przedstawiają się następująco:

1. Potrzeba odnowienia parku od wielu lat była przedmiotem wielu składanych przez radnych jak i mieszkańców wniosków, interpelacji czy zapytań. Było to zrozumiałe, ponieważ założony w latach 30-tych XX wieku park przestał spełniać swoje funkcje dla aktywnego spędzania wolnego czasu i integracji mieszkańców.

2. Od lat obserwowano postępującą degradację całego terenu parku a szczególnie drzewostanu, który wymagał pilnych działań pielęgnacyjnych, na co wskazywały opinie, w których podnoszona była konieczność wycinki drzew ze względu na ich zły stan. Podobnie pilnych działań pielęgnacyjnych wymagały krzewy oraz stawy parkowe. Zniszczony i dziko rozrastający się drzewostan i zieleń coraz bardziej zaczął przypominać las. Również stan alejek oraz całej infrastruktury parkowej wymagał pilnych działań modernizacyjnych.

3. Przed przystąpieniem do inwestycji w parku drzewa zostały poddane inwentaryzacji dendrologicznej. Eksperci obejrzeli drzewa i ocenili ich stan zdrowotny.

4. W ramach inwentaryzacji odbyły się wizje lokalne, w których  brali udział przedstawiciele instytucji takich jak: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków oraz Starostwo Powiatowe w Turku. Wszystkie te instytucje uczestniczyły w procesie wydania decyzji o usunięciu drzew. W toku postępowania stwierdzono, że przeznaczone do usunięcia drzewa są całkowicie lub w znacznej części obumarłe, mają liczny posusz w koronach i zdeformowane, częściowo spróchniałe pnie. Większość wskazanych do wycinki drzew, nie rokowała dalszego prawidłowego wzrostu i rozwoju, a ze względu na usytuowanie w pobliżu ciągów komunikacyjnych stanowiła realne zagrożenie dla użytkowników parku.

5. Według inwentaryzacji w miejskim parku przed rozpoczęciem inwentaryzacji było 1 276 drzew. W ramach przeprowadzanej rewitalizacji wycięto 210 drzew, czyli 16 procent całości drzewostanu, w tym:

- 161 drzew usunięto ze względu na zły stan zdrowotny (posusz, złamany pień, śladową koronę i zaawansowane objawy chorób), martwicę i obumieranie lub zagrożenie ich przewróceniem przy mocniejszych podmuchach wiatru;

- 49 drzew zostało wyciętych, ponieważ kolidowały z zaplanowaną inwestycją.

6. Projektując park w nowej odsłonie, architekci starali się, aby kolizji było  jak najmniej. Wykorzystali  istniejącą już infrastrukturę, aby projekt był jak najbardziej optymalny i przede wszystkim bezpieczny dla mieszkańców, którzy będą korzystać z parku.

Podsumowując: wycięcie drzew w parku odbyło się w sposób kontrolowany i uzasadniony. Drzewa do usunięcia zostały wskazane przez profesjonalistów, ponieważ były w złym stanie i stanowiły zagrożenie dla ludzi. W zrewitalizowanym parku do wiosny 2022 roku posadzonych zostanie kilkadziesiąt nowych drzew: klonów, brzóz oraz dębu i lipy. Będą to młode, zdrowe drzewa, wśród których użytkownicy będą mogli korzystać z nowych atrakcji parku. Wielokrotnie było mówione na sesji, komisjach i innych spotkaniach, że celem rewitalizacji parku miejskiego, który do tej pory był zaniedbany, jest stworzenie przestrzeni rekreacyjno – wypoczynkowej dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. I radni wiedząc o tym, powinni wskazywać mieszkańcom ten cel rewitalizacji parku, a nie celowo wprowadzać chaos i dezinformację, powodując tym samym niepotrzebne dyskusje.

Urząd Miejski w Turku

Kalendarz Wydarzeń

Październik 2022
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl