English German Polish

leaf 55859 1920

W związku z artykułem, jaki ukazał się w lokalnym portalu Turek24 „Kaliska to nie przypadek. Burmistrz Antosik wydał zgodę na wycięcie 2 tys. drzew”, w którym jego autor przekazuje społeczeństwu „sensacyjne” informacje opierające się na pomówieniach i mające spowodować utratę zaufania do burmistrza, w załączeniu przedstawiamy fakty dotyczące sprawy.

Wycinka drzew na terenie miasta

Odnosząc się do zarzutów, jakie pojawiły się w przytoczonym artykule, jakoby w Turku nagminnie wycinano drzewa wyjaśniamy, że liczby, które pojawiły się w artykule a dotyczyły ilości wyciętych drzew w latach 2015 – 2019 wymagają głębszej analizy i uzasadnienia dlaczego ta wycinka nastąpiła. W okresie, o którym mowa Gmina Miejska Turek wydała decyzje zezwalające na wycinkę 1983 drzew, z czego:

- 1106 drzew (ok. 56%) usunięto na wniosek osób prywatnych na ich posesjach (tj. na terenach domków jednorodzinnych czy terenach pod budowę),

- 424 drzewa (ok. 21%) usunięto na wniosek przedsiębiorców, m.in. w związku z prowadzonymi inwestycjami, budowami czy modernizacjami,

- 297 drzew (ok. 15%) usunięto na wniosek zarządców terenów (PGKiM, SM Tęcza, SM Rozwój, prywatni zarządcy) głównie w związku z prowadzonymi pracami termo modernizacyjnymi, jak i innymi inwestycjami. Wnioski te oparte były o uchwały podejmowane przez wspólnoty mieszkaniowe,

- 156 drzew (ok. 8%) usunięto na wniosek zarządców dróg w związku z prowadzonymi inwestycjami drogowymi.

Należy również dodać, że powodem usunięcia ok. 400 drzew było przywrócenie gruntów nieużytkowych do użytkowania rolniczego, co oznacza że na tych terenach mogą być prowadzone uprawy rolne.

Każda z ww. decyzji wydana została zgodnie z ustawą o ochronie przyrody a przyczyny usunięcia drzew były w pełni uzasadnione tzn. usunięte zostały te drzewa które:

- obumarły,

- nie rokowały szansy na przeżycie,

- zagrażały bezpieczeństwu ludzi bądź budynków,

- utrudniały ruch pojazdów poprzez ograniczenie widoczności,

- których usytuowanie groziło uszkodzeniem ogrodzenia, elewacji, budynku, linii energetycznej czy innej infrastruktury technicznej.

Gmina Miejska Turek wydając decyzje o usunięciu drzew w wielu przypadkach zobowiązuje wnioskodawców do wykonania nasadzeń zastępczych na tych terenach gdzie zostały one usunięte. W latach 2015 -2019  wykonano ponad 800 szt. takich nasadzeń. Przepisy nie nakładają obowiązku stosowania tego zobowiązania w każdym przypadku, ponieważ nie zawsze jest to możliwe. Podejmując decyzję w tym zakresie organ bierze pod uwagę m.in. dostępność miejsc do nasadzeń oraz określone w przepisie cechy usuwanego drzewa (m.in. ich wartość przyrodniczą, rozmiar drzewa oraz funkcje, jakie pełnią w ekosystemie). Nowe nasadzenia w ilości 824 szt. wykonano również na terenach miejskich. W sumie w latach 2015 – 2019 nasadzono ok. 1630 nowych drzew.  

Modernizacja ulicy Kaliskiej

Nie zgadzamy się z opinią, że podczas modernizacji ulicy Kaliskiej zmarnowano szansę na posadzenie kilku czy kilkunastu drzew. Takiej szansy nie było, ponieważ nasadzona w ten sposób zieleń stanowiłaby zagrożenie dla istniejącej w ciągu tej ulicy gęstej infrastruktury podziemnej tj. kanalizacja deszczowa, sanitarna, teletechniczna, sieć gazowa, oświetlenie uliczne, sieci energetyczne jak i przyłącza ww. infrastruktury do posesji. Jesteśmy w pełni świadomi, jak ważna jest zieleń dla mieszkańców miasta, dlatego zaplanowaliśmy na ul. Kaliskiej nasadzenia sezonowe w donicach.

Podsumowując, chcemy zapewnić wszystkich mieszkańców, że każda wycinka drzew podyktowana jest głównie uzasadnionymi potrzebami wnioskodawców a nie chęcią dewastacji przyrody. Staramy się, aby zieleni w mieście było jak najwięcej i aby była ona uporządkowana, czego przykładem mogą być prace przy rewitalizacji parku miejskiego, które w najbliższym czasie planujemy rozpocząć.

Urząd Miejski w Turku

Kalendarz Wydarzeń

Październik 2020
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl