English German Polish

Turek

W dniu 17 kwietnia br. o godz. 19:30 w trybie pilnym odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Spotkanie to miało związek z doniesieniami w lokalnych mediach o sytuacji, jaka miała miejsce w SP ZOZ w Turku. Władze Miejskie, jak i mieszkańcy miasta z lokalnych portali internetowych dowiedzieli się, że w turkowskiej lecznicy od 10 kwietnia przebywali pacjenci, przewiezieni ze Szpitala Wojewódzkiego w Kaliszu, u których stwierdzono zarażenie koronawirusem SARS-COV-2.

Jest to bardzo niepokojąca informacja dla mieszkańców miasta i powiatu, dlatego bardzo dziwi i zastanawia, że nie dowiedzieliśmy się o tym fakcie z oficjalnych źródeł, w odpowiednim czasie i bezpośrednio od osób odpowiedzialnych tj.: Dyrektora SP ZOZ, Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej a przede wszystkim Starosty Tureckiego, który pełni funkcje szefa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Brak stosownej informacji może mieć wpływ na zdrowie mieszkańców.  Możemy mieć jedynie nadzieję, że nie powtórzy się przykład, najprawdopodobniej nieprzemyślanej relokacji pacjentów z innych szpitali, gdzie pacjenci bez właściwej diagnozy i badań przewiezieni zostali do szpitali ościennych, stanowiąc ogniska zakażeń w tych miejscowościach.

Sytuacja ta niepokoi tym bardziej, że od początku trwania epidemii, występują problemy w systemie obiegu informacji zarówno w relacji Miasto a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna jak i między Miejskim a Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego. Wobec braku tak ważnej w tym momencie współpracy wszystkich służb, konieczne było powiadomienie Wojewody Wielkopolskiego.    

Burmistrz Miasta Turku nie ma żadnego wpływu na jakiekolwiek decyzje związane z funkcjonowaniem szpitala. Apelujemy do Starosty Tureckiego, aby dla dobra wszystkich mieszkańców właściwie koordynował działania w walce z epidemią a w szczególności podjął współpracę z lokalnymi samorządami. Jednocześnie żądamy rzetelnej informacji, podanej w odpowiednim czasie  o wszystkich niebezpiecznych zdarzeniach związanych z obecną sytuacją epidemiczną. Pozwoli to być może uniknąć chaosu informacyjnego i jednocześnie odpowiednio wcześnie przygotować się na ewentualne zagrożenia.   

Ze swojej strony wszystkich mieszkańców Miasta informujemy, że samorząd miasta cały czas aktywnie pracuje, abyście mogli Państwo czuć się bezpiecznie. Powołany przez Burmistrza Miasta Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego spotyka się regularnie od kilku tygodni dwa razy w tygodniu i dodatkowo w miarę potrzeb. W spotkaniach uczestniczą Burmistrz, jego zastępcy, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawiciele PGKiM oraz urzędnicy Urzędu Miejskiego. Podczas tych spotkań analizowana jest aktualna sytuacja w mieście i podejmowane są decyzje o działaniach, które mogą pomóc w walce z koronawirusem.

Przypominamy, że cały czas prowadzimy takie działania jak:

- odkażanie ogólnodostępnych miejsc w mieście oraz pojemników na odpady - pracują przy tym strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku oraz pracownicy PGKiM. Informujemy, że w razie potrzeby jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia dezynfekcji ulic, w godzinach nocnych, w związku z czym prosimy o zachowanie ostrożności.

- pomoc i wsparcie dla osób starszych i samotnych, które nie wychodzą z domu i potrzebują pomocy. Osoby te mogą zgłaszać się pod nr telefonu 63 280 36 62, za jego pośrednictwem mogą poprosić o zaopatrzenie w żywość, wykup leków czy zwrócić się o pomoc psychologiczną. Po pomoc można zgłaszać się również mailowo na adres: sekretariat@mopsturek.pl.

- dostarczanie środków ochrony osobistej – dotychczas dzięki współpracy z wieloma podmiotami, udało się uszyć i dostarczyć mieszkańcom ponad 10 000 maseczek. Obecnie, w związku z obowiązkiem zakrywania twarzy, kontynuujemy te działania i już w najbliższym czasie strażacy z OSP będą ponownie rozdawać maseczki. Osoby starsze i samotne, które nie są w stanie samodzielnie zaopatrzyć się w maseczki prosimy o zgłaszanie się pod numer tel. 63) 278 5597 w godz. od 8:00 do 11:00 - dostarczymy maseczki do Państwa domów.

Apelujemy do Państwa o zachowanie wszelkiej ostrożności i stosowanie się do obowiązujących przepisów.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w przypadku zauważenia u siebie objawów takich jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy niezwłocznie telefonicznie zawiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – tel. alarmowy 697 777 304 lub w godzinach pracy 63 280 36 82.

 

                                                     Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego

Kalendarz Wydarzeń

Październik 2020
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl