English German Polish

TKM
W poniedziałek, tj. 2 marca 2020 roku rusza nabór wniosków w ramach programu Turkowska Karta Mieszkańca. Nabór ma charakter ciągły co oznacza, że wszystkie osoby, które będą chciały uzyskać kartę mogą składać wnioski w dogodnych dla siebie terminach.

Turkowska Karta Mieszkańca (TKM) to program skierowany do mieszkańców miasta Turek. Karta umożliwia dostęp do katalogu ulg i zwolnień oferowanych przez miejskie jednostki i innych partnerów. Operatorem karty jest Urząd Miejski w Turku. Program ma na celu identyfikację mieszkańców z miejscem zamieszkania, podniesienie poziomu aktywności społecznej oraz zmniejszenie obciążeń finansowych mieszkańców Turku.

Jakie ulgi dla posiadacza karty?
Posiadacze karty będą mogli skorzystać ze zniżką np. z krytej pływalni, wodnego placu zabaw, miejskiej siłowni, Kina TUR, zajęć oferowanych przez Miejski Dom Kultury i Muzeum Miasta Turku. Należy jednak pamiętać, że zniżki nie łączą się z innymi ulgami i zwolnieniami w ramach pozostałych programów np. z Turkowską Kartą Dużej Rodziny, itp. (katalog ulg do pobrania na dole).

Kto może otrzymać kartę?
Posiadaczem TKM może stać się wyłącznie osoba, która rozliczy swój podatek w Urzędzie Skarbowym w Turku i w rozliczeniu rocznym wskaże adres zamieszkania w Turku. Karta przysługuje również:
- dzieciom do ukończenia 26 roku życia,
- niepracującemu współmałżonkowi,
- osobom rozliczającym w mieście podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,
- osobom bezrobotnym otrzymującym zasiłek oraz ich dzieciom.

Rozliczając podatek w Turku mieszkaniec zyska dwukrotnie. Po pierwsze – będzie mógł używać karty, która daje możliwość korzystania ze zniżek i przywilejów. Po drugie, pieniądze z podatków w części wracają do miasta i zasilają jego budżet. Środki te przeznaczane są na nowe inwestycje i udogodnienia np. na modernizacje infrastruktury osiedlowej, remonty ulic, chodników i wiele innych.

Gdzie złożyć wniosek?
Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Turku, w pokoju nr 1 w godzinach 7.15-15.15. Wniosek można pobrać ze stron internetowych: www.miastoturek.pl  www.bip.miastoturek.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Turku. W imieniu niepełnoletnich dzieci wniosek składają rodzice lub opiekunowie prawni. Do wniosku należy dołączyć do wglądu:
- rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019, z którego wynika, że podatnik wskazał miasto Turek jako miejsce zamieszkania,
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
- w przypadku osoby zamieszkałej na terenie miasta Turek i rozliczającej w mieście podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego – potwierdzenie zapłaty podatku rolnego,
- w przypadku wnioskowania o kartę dla dzieci do 26 roku życia, legitymację uczniowską/studencką lub akt urodzenia,
- w przypadku osób, które zamieszkały na terenie Turku w trakcie roku kalendarzowego, warunkiem otrzymania TKM jest okazanie złożonego w urzędzie skarbowym formularza ZAP-3 (Zgłoszenie aktualizujące osoby fizycznej) z podaniem aktualnego adresu zamieszkania na terenie miasta Turek.

Kiedy i gdzie odebrać Kartę?
Kartę będzie można odebrać w Urzędzie Miejskim w Turku w pokoju nr 1, czyli w tym samym miejscu, w którym był składany wniosek. Jeśli dokumenty, które przedstawi mieszkaniec nie będą budziły wątpliwości, to karta zostanie wydana od razu po złożeniu wniosku. W przypadku, gdy dokumenty będą wymagały analizy, karta będzie wydana w ciągu 30 dni. Wnioskodawca ma obowiązek odebrania TKM w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania informacji o wyrobieniu karty. Po tym terminie karta będzie unieważniona.

Korzystanie z karty będzie możliwe od 1 maja 2020 r. Aktywacja ulg w maju spowodowana jest terminem rozliczenia deklaracji podatkowych w urzędzie skarbowym do końca kwietnia. Wszyscy mieszkańcy będą mieli czas, by dokonać rozliczenia. TKM jest kartą imienną i należy korzystać z niej osobiście. Firmy i instytucje, które przystąpią do programu umieszczą w swoim obiekcie  komunikat lub naklejkę, informującą o realizacji programu. Aby dołączyć do grona partnerów karty i umieścić swoją ofertę w katalogu ulg należy wypełnić deklarację, a następnie podpisać porozumienie w sprawie przystąpienia do programu.

Czy Karta ma termin ważności?
Karta wydawana jest na czas określony. Wydaje się ją na okres 5 lat lub okres 1 roku. Na 5 lat karta zostanie przyznana osobie zameldowanej w Turku na stałe, a na okres 1 roku osobie, która nie posiada stałego meldunku, ale jest zameldowana tymczasowo i rozlicza podatki w mieście.

Pytania i odpowiedzi
Szczegółowych informacji o Turkowskiej Karcie Mieszkańca udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Turku (pok. nr 1) pod nr tel. 63 289 61 73.

Dokumenty do pobrania:

Kalendarz Wydarzeń

Październik 2020
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl