English German Polish

Rada Miejska
Zapraszamy mieszkańców Turku do udziału w IV sesji Rady Miejskiej Turku, która odbędzie się w czwartek, 7 lutego 2019 r.o godz. 16.00 w sali konferencyjnej im. „Solidarności” w Urzędzie Miejskim w Turku.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

6. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/24/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2019.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/23/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2019 - 2032.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/342/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

10. Podjęcie uchwały w sprawieustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Turku "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie, w tym za zakupione posiłki.

13. Podjęcie uchwały w sprawieaktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Turku”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego na czas nieoznaczony.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej garażu na czas nieoznaczony.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości położonej w Turku przy ul. 3 Maja 19.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wnoszenie przez Burmistrza Miasta Turku wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu.

19. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

20. Podjęcie uchwały w sprawiezatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Turku na rok 2019.

21. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2018.

22. Sprawozdanie za II półrocze 2018 r. z wykonania uchwały Nr XX/223/08 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

23. Zapytania i interpelacje.

24. Wolne wnioski i komunikaty.

25. Zakończenie IV sesji Rady Miejskiej Turku.

Kalendarz Wydarzeń

Sierpień 2019
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Na skróty

Znajdź nas!

Popup

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.