English German Polish

Status projektu:                 W trakcie realizacji
Cel projektu: Rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej Gimnazjum nr 2 w Turku o pakiet dodatkowych zajęć edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, kształtowanie właściwych postaw i umiejętności uczniów; wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Przedmiot projektu: Przedmiotem jest realizacja zadań związanych z :

- prowadzeniem zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki,

- doskonalenia umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia procesu nauczania matematyki i przedmiotów przyrodniczych opartego na metodzie eksperymentu

- organizacja interdyscyplinarnych zajęć przyrodniczych ,,Eksperymentarium młodego odkrywcy”

- prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w Eksperymentarium Nauk Przyrodniczych ,,Mały Kopernik”

- organizacji zajęć językowych dla uczniów zdolnych ,,Deutsch für dich“

- zajęć sportowych rozwijających pracę zespołową, aktywność i strategiczne myślenie prowadzonych na Sali gimnastycznej oraz wielofunkcyjnym boisku przyszkolnym

- zajęć wspierających uczniów ze specjalnymi potrzebami
Organ realizujący projekt: Gmina Miejska Turek
Okres realizacji: 2017 r.- 2018 r.
Całkowity koszt: 53 800,00 PLN
Kwota dofinansowania: 51 110,00PLN
Kwota wkładu własnego: 2 690,00 PLN
Źródła finansowania:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe

Kalendarz Wydarzeń

Czerwiec 2023
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl