English German Polish

PANO_3x3

Na półmetku są prace związane z modernizacją oczyszczalni ścieków, realizowaną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku. Przez ten czas z sukcesem zachowywana jest ciągłość odbioru ścieków od mieszkańców, przy jednoczesnym prowadzeniu prac w procesie technologicznym oczyszczania.

Projekt pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Turek” to z pewnością jedna z największych inwestycji w historii miasta. Przedsiębiorstwo niedawno podpisało aneks do umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dodatkowe prace, polegające na rozbudowie oczyszczalni ścieków o obiekty i urządzenia przygotowujące przeróbkę osadów wstępnych, nadmiernych i dowożonych, oraz przygotowanie osadów do przyrodniczego wykorzystania w rolnictwie, jako środek poprawiający jakość gleby. Tym samym wartość inwestycji w oczyszczalni wzrosła do ok. 88 672 170 zł, przy dotacji w wysokości 41 375 893 zł, oraz pożyczce wysokości do 27 412 319 zł i środkach własnych miejskiej spółki komunalnej na pokrycie podatku VAT oraz pozostałych kosztów. Przedsięwzięcie ma być realizowane do czerwca 2022 r.

W czasie przeprowadzania inwestycji zostanie wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych ok. 50 obiektów. Na blisko 20 z nich prace już trwają bądź zostały zakończone. Prace zakończone zostały w pompowni głównej, w komorach pomiarowych nr 1 i nr 2, w komorze rozdziału nr 3, w wiacie higienizacji biologicznej osadów, w zbiorniku wód technologicznych i odcieków, oraz w budynku laboratorium, magazynie paliw i surowców. Ponadto w komorze odgazowania, w budynku krat, w kanale dopływowym, stacji dmuchaw nr 1 i nr 2, w pompowni osadów i komorze rozdziału nr 3 zakończony został montaż nowych urządzeń technologicznych.

Jednocześnie sfinalizowane zostały także roboty przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przepompowni ścieków i dużego odcinka sieci wodociągowej w rejonie osiedla Leśna w Turku.

Prace trwają nieprzerwanie. Nieprzerwanie też odbierane są ścieki od mieszkańców, co stanowi i do końca modernizacji, stanowić będzie największe wyzwanie podczas prowadzonej inwestycji.

Zarząd PGKiM Sp. z o.o.

o2

Kalendarz Wydarzeń

Październik 2020
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl