English German Polish

pgkim
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na rok 2020 zaplanowało do wykonania około 60 różnych inwestycji, o łącznej wartości ponad 37 mln zł netto. Zaplanowane przedsięwzięcia dotyczą wszystkich dziedzin działalności miejskiej spółki komunalnej.

Ponad 230 tys. zł netto będą kosztować prace w ujęciach wody „Muchlin” i „Obrębizna”. To m.in. modernizacje pompowni, chlorowni i studni głębinowych. Wszystko po to, aby mieszkańcy Turku byli zaopatrzeni w wodę najlepszej jakości. Zaplanowana została także budowa nowej i modernizacja starej sieci wodociągowej na terenie Turku, m.in. na osiedlach Zdrojki Lewe, Zdrojki Prawe, Leśna i Poduchowne, oraz ulicach Zapałczanej i Działkowej. Bez budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla osiedla Leśna, to koszt ponad 920 tys. zł netto. Inwestycje w wodociąg i kanalizację sanitarną na osiedlu Leśna są częścią dużego przedsięwzięcia realizowanego przez PGKiM Sp. z o.o., związanego z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków, które w bieżącym roku ma kosztować ponad 31 mln zł netto.

Natomiast zaplanowane prace przy kanalizacji sanitarnej na terenie Turku, to jest jej modernizacja i rozbudowa, będą miały wartość ok. 1,1 mln zł netto. Kanalizację sanitarną w tym roku chcemy wybudować (poza wymienionym wyżej osiedlem Leśna) na ulicach Zapałczanej i Działkowej oraz osiedlach Zdrojki Prawe i Poduchowne. Dalej będzie prowadzona bezwykopowa renowacja sieci, a przy ul. Jedwabniczej przeprowadzona zostanie modernizacja przepompowni ścieków.


W zakresie kanalizacji deszczowej opracowany zostanie program gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. Realizacja takiego programu pozwoli na zabezpieczenie miasta, a raczej poszczególnych nieruchomości, przed podtopieniami w efekcie silnych opadów. Planujemy także budowę kanałów i podczyszczalni wód deszczowych przy Al. Jana Pawła II, oraz podczyszczani dla starej części miasta, renowację bezwykopową sieci i modernizację odcinków kanalizacji deszczowej na terenie Turku. Wartość tych prac szacowana jest na 970 tys. zł netto.


W 2020 roku będzie rozbudowywana miejska sieć cieplna, aby jak najwięcej odbiorców mogło korzystać z tej formy ogrzewania. Ponadto modernizowana będzie sieć istniejąca i węzły cieplne do budynków wielorodzinnych, oraz budowa nowych węzłów i przyłączy. Konserwacja i rozbudowa sieci cieplnej to koszt szacowany na 1,2 mln zł netto.


Pozostałe przedsięwzięcia to m.in. inwestycje związane z oczyszczaniem miasta. To m.in. wymagana prawem modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Polnej, oraz zakup samochodów specjalistycznych.


Najbliższe dwanaście miesięcy będą dla Przedsiębiorstwa okresem intensywnej pracy przy realizacji dużych przedsięwzięć. Największe z nich to oczywiście modernizacja oczyszczalni ścieków, niezwykle ważna dla funkcjonowania miasta Turku i powiatu tureckiego.

Zarząd PGKiM Sp. z o.o.

Kalendarz Wydarzeń

Wrzesień 2020
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl