English German Polish

Rada Miejska

Zapraszamy mieszkańców Turku do udziału w obradach VII sesji Rady Miejskiej Turku, we wtorek, 28 maja 2019 r. o godz. 16.00, w sali konferencyjnej im. „Solidarności” w Urzędzie Miejskim w Turku. Obrady będzie można oglądać także na żywo online.

 
Obrady sesji Rady Miejskiej Turku będzie można oglądać na żywo on line tutaj: http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=tureksesja
Można tak obejrzeć również poprzednie sesje w VIII kadencji samorządu.

Proponowany porządek obrad 28 maja 2019 r.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności w okresie międzysesyjnym.    
7. Informacja - ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018 dla Gminy Miejskiej Turek.
9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.
10.Podjęcie uchwał z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:
a) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalania stawki tej opłaty,

b) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminie i miejscu składania deklaracji,
c) w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/196/12 Rady Miejskiej Turek z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Turek.
11. Podjęcie uchwałyzmieniającej Uchwałę Nr III/24/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2019.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/23/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2019 - 2032.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Turku powyżej 65 roku życia na lata 2019-2023”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Turek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Turek wkładów niepieniężnych w postaci wybudowanych elementów kanalizacji deszczowej do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Turku.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Turek wkładów niepieniężnych w postaci wybudowanych urządzeń elektroenergetycznych do Spółki Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Turecki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Turku.
18. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Turek”.
19. Zapytania i interpelacje.
20. Wolne wnioski i komunikaty.
21. Zakończenie VII sesji Rady Miejskiej Turku.

Kalendarz Wydarzeń

Październik 2020
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl