English German Polish

Rada Miejska

Jeszcze przed Nowym Rokiem na sesji spotkają się radni Rady Miejskiej Turku. 28 grudnia 2018 r. uchwalą między innymi budżet Miasta na przyszły rok.

Trzecia sesja Rady Miejskiej tej kadencji, zaplanowana została na piątek, 28 grudnia 2018 roku, na godz. 16.00. Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej im. Solidarności w Urzędzie Miejskim w Turku.

Poniżej porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2019 – 2032.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Turku na rok 2019:
a) omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) odczytanie opinii i wniosków komisji, w tym Komisji Budżetowej,
d) przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii i wniosków komisji Rady i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
e) odczytanie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia poprawki do projektu uchwały budżetowej,
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej wraz z poprawkami,
g) głosowanie wniesionych poprawek Burmistrza oraz innych poprawek spełniających warunki określone w art. 240 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXXVI/313/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miejskiej Turek do składu Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Miejskiej Turek w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela miasta Turku do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku wydzierżawiania nieruchomości gminnej w drodze przetargu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 dla Gminy Miejskiej Turek.
16. Zapytania i interpelacje.
17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
18. Wolne wnioski i komunikaty.
19. Zakończenie III sesji Rady Miejskiej Turku.

Kalendarz Wydarzeń

Październik 2020
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl