English German Polish

Rada Miejska

Zapraszamy mieszkańców do udziału w XLI sesji Rady Miejskiej Turku, która odbędzie się w czwartek, 28 czerwca 2018 roku, o godz. 18.30 w sali konferencyjnej im. „Solidarności” w Urzędzie Miejskim przy ul. Kaliskiej 59 w Turku.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.
5.Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXXVI/313/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2018.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/312/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2018–2032.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXX/263/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Turku, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu jej pobierania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia części drogi do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Turek.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
14. Rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za rok 2017.
a)informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu budżetu, sprawozdaniu finansowym oraz stanie mienia komunalnego.
b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
c)przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
d)odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy i wniosku o udzieleniu absolutorium burmistrzowi,
e)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
f)dyskusja,
g)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Turek za 2017.
h)podjęcie uchwały w sprawie absolutorium – głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej.
15. Zapytania i interpelacje.
16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
17. Wolne wnioski i komunikaty.
18. Zakończenie XLI sesji Rady Miejskiej Turku.

Kalendarz Wydarzeń

Październik 2020
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl