English German Polish

historyczna 3 20180126 1886623745

Spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku przygotowuje się do realizacji jednej z największych miejskich inwestycji minionych lat. To modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków, która kosztować będzie ponad 40 mln zł.

Ostatnia modernizacja oczyszczalni ścieków w Turku miała miejsce 18 lat temu. Od tego czasu urządzenia instalacja się wysłużyła. Niektóre z urządzeń pracują bez przerwy od ok. 20 lat, często ulegają awariom, są naprawiane, ale tak nie może być dłużej. Nikt nie chce, aby oczyszczalnia stanęła. Poza tym postęp technologiczny sprawił, że ścieki można oczyszczać bardziej wydajnymi urządzeniami, a to przy mniejszym zużyciu energii. Wiele obiektów budowlanych na terenie oczyszczalni wymaga pilnej naprawy ze względu na pęknięcia i ubytki konstrukcji, powstałe wskutek długiej i ciągłej eksploatacji. Wymiany wymaga również armatura i osprzęt transportujący ścieki i osady na obiekcie oczyszczalni. Od kilku lat coraz większym wyzwaniem dla turkowskiej oczyszczalni są ścieki dostarczane z zakładów pracy. Firmy przebudowały swoje technologie, stąd ścieków od zakładów pracy jest mniej niż kilkanaście lat temu, ale mają większy ładunek zanieczyszczeń i trudniej je oczyścić.

Oczyszczalnia jest gotowa do oczyszczania 15750 m3/dobę, aktualnie przerabia ok. 8000 m3/dobę z Miasta Turek, Gminy Turek oraz większej części Gminy Przykona. Miasto chce zaproponować sąsiednim gminom (Brudzew, Władysławów, Malanów) przyjmowanie ścieków z ich terenów do oczyszczalni w Turku. Dla gmin jest to o wiele bardziej opłacalne, niż budowa oczyszczalni ścieków, zaś koszty eksploatacji w samej oczyszczalni wtedy maleją.

W roku 2016 Burmistrz Turku zdecydował o przystąpieniu do modernizacji oczyszczalni. Powstał projekt „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Turek”, którego beneficjentem, a zarazem wnioskodawcą jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, którego właścicielem posiadającym 100% udziałów jest Miasto Turek. Spółka ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt inwestycji ma wynieść 40.732.547 zł. Projekt z Turku znalazł się na liście podstawowej do dofinansowania inwestycji w kwocie 21.111.381,47 zł. Środki własne Spółki to 7.616.655,28 zł, zaś pozostała kwota 12.004.511,03 zł pochodzić będzie z częściowo umarzalnej pożyczki z NFOŚiGW.

W ramach modernizacji wymienione zostaną urządzenia części ściekowej i osadowej (pompy, mieszadła, kraty, dmuchawy) na urządzenia o mniejszej mocy, sprawniejsze i wydajniejsze, przebudowany będzie reaktor biologiczny i stacja zlewu ścieków oraz rozbudowana sterowania procesami technologicznymi w części mechanicznej, wybudowana komora tlenowej stabilizacji (przebudowa dwóch pozostałych komór fermentacyjnych) oraz stacja dmuchaw i wiaty kompostowania osadów oraz zamontowane zostaną ogniwa fotowoltaiczne o mocy 99,9 kW. Ponadto rozbudowa będzie sieci kanalizacyjna i wodociągowa w rejonie osiedla Leśna, w tym powstaną: przepompownia ścieków, kanalizacja sanitarnej o długości 2180 mb i średnicy 200 mm, rurociąg tłoczony o długości 245,5 m i średnicy 90/5,1 mm oraz sieć wodociągowa o długości 1881,5 mb i średnicy 90/5,4 mm. Co ważne, podczas modernizacji oczyszczalnia będzie pracowała w trybie ciągłym.

Oczyszczalnia ścieków w Turku została zaprojektowana w 1963 r., a część mechaniczna, tj. komora krat oraz osadniki do wytrącania zanieczyszczeń, wybudowano w roku 1970. W latach 1974-1980 powstała część biologiczna i osadowa: reaktor biologiczny, osadniki wtórne i komory fermentacyjne.

Dzisiaj, tj. 26 stycznia 2018 r., burmistrz Romuald Antosik wraz z Mirosławem Wypiórem, Prezesem PGKiM Sp. z o.o., podczas konferencji prasowej, rozmawiali o planowanym przedsięwzięciu, jednym z największych w historii Miasta.


Kalendarz Wydarzeń

Październik 2020
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl