English German Polish

Rada Miejska
We wtorek, 29 sierpnia 2017 r. na XXXIII sesji w tej kadencji zbiorą się radni Rady Miejskiej Turku.

Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej im. Solidarności w Urzędzie Miejskim w Turku.

Porządek obrad wygląda następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI i XXXII sesji Rady Miejskiej Turku.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6.Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/229/16 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2017.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXVI/228/16 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2017-2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2017 z budżetu Gminy Miejskiej Turek dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania: Remont chodnika w ciągu ulicy Fryderyka Chopina w Turku, długości 0,109 km.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia oraz przejęcia należności i zobowiązań gimnazjów włączonych do szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Turek.
12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Turku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej garażu na czas nieoznaczony.
15. Sprawozdanie za I półrocze 2017 roku z wykonania uchwały Nr XX/223/08 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
16. Zapytania i interpelacje.
17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
18. Wolne wnioski i komunikaty.
19. Zakończenie XXXIII Sesji Rady Miejskiej.

Kalendarz Wydarzeń

Listopad 2020
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl