English German Polish

budet na 2017 uchwalony 2 20161221 1276337472
W dniu 20 grudnia 2016 r. odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej Turku.
W obradach uczestniczyło 17 z 21 radnych. Burmistrz Miasta Turek w punkcie dotyczącym informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności w okresie międzysesyjnym poinformował, że Firma DeVeris Polska Sp. z o.o. otrzymała zgodę od Łódzkiej Specjalnej Strefy Inwestycyjnej na wybudowanie zakładu w Turku. Miasto w okresie międzysesyjnym przystąpiło do programu Mieszkanie Plus. Pozytywną wiadomością jest również to, że przedsiębiorca, który będzie dostarczał ciepło mieszkańcom tj. niemiecka firma Getec rozpoczęła budowę.
Radni podjęli 9 uchwał. Do pierwszej dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn.,, Rejon północny ul. Konińskiej – Etap III.” Burmistrz Miasta Turek Romuald Antosik podkreślił, że jest to wyjście naprzeciw inwestorom, którzy będą mogli rozwijać swoje firmy na terenie miasta. Najważniejszą była uchwała w sprawie budżetu Miasta Turku na rok 2017. Z budżetu zaplanowanego na rok 2017 wynika, że kwota dochodów miasta wyniesie 108.576.484,00 zł, natomiast wydatki zaplanowano na kwotę 106.757.184,00 zł. Planowana nadwyżka w kwocie 1.819.300,00 zł przeznaczona będzie na pokrycie spłaty rat pożyczek i wykup obligacji. Pozwoli ona również na sfinansowanie części zadań inwestycyjnych. Wszystkie obradujące komisje miejskie pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu, podobnie jak Regionalna Izba Obrachunkowa. Radni przyjęli uchwałę 12 głosami za i 5 wstrzymującymi się.Kalendarz Wydarzeń

Październik 2020
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl