English German Polish

miejski zespo zarzdzania kryzysowego 2 20160318 1876567200

W Urzędzie Miejskim w Turku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Obradom przewodniczył burmistrz Romuald Antosik.Poza członkami zespołu w spotkaniu uczestniczyli również: mł. bryg. Arkadiusz Janaszkiewicz - dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku, Alfred Rajczyk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku oraz Gerard Sikora – Komendant Miejski ZOSP RP.

W pierwszej części spotkania omówiony został tryb pracy zespołu. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym zespół zarządzania kryzysowego jest organem pomocniczym burmistrza powoływanym w celu wykonywania spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, a do najważniejszych zadań realizowanych przez zespół należą m.in. ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne oraz przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami.

Kolejnym punktem było przyjęcie rocznego planu pracy, według którego członkowie zespołu będą się spotykali. W sytuacjach wymagających natychmiastowej analizy i oceny zagrożenia np.: w związku z zaistniałą sytuacja kryzysową, zespół będzie zwoływany w trybie nadzwyczajnym.

W dalszej części spotkania mł. bryg. Arkadiusz Janaszkiewicz z PSP w Turku, omówił stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie miasta. Jak wynika ze statystyk za rok 2015, jak również podsumowań ostatnich 10 lat, miasto Turek jest obszarem - na tle całego powiatu - na którym dochodzi do największej liczby zdarzeń: Na 509 zdarzeń na terenie powiatu w 2015 r., 123 miały miejsce w Turku. Natomiast biorąc pod uwagę okres ostatnich 10 lat, to na 2085 pożarów jakie miały miejsce w powiecie tureckim, 523 odnotowano w Turku. Wśród głównych przyczyn pożarów należy wymienić: nieostrożność osób, umyślne podpalenie, nieprawidłową eksploatacja urządzeń grzewczych.

Większość ogółu zdarzeń stanowiły tzw. miejscowe zagrożenia, tj. wszelkie działania związane z usuwaniem skutków wichur, intensywnych opadów oraz wypadków drogowych. Jak podkreślił mł. bryg. Arkadiusz Janaszkiewicz, w najbliższym czasie należy zwrócić szczególną uwagę właśnie na zdarzenia związane z działaniem sił natury oraz zdarzeniami komunikacyjnymi, z racji przebiegających przez miasto dróg o randze wojewódzkiej i krajowej.

Zespół dyskutował też o ewentualnych sytuacjach związanych z awariami w dostawach cieplnej oraz wody pitnej, czy skażenia wodociągu. Jak podkreślił Mirosław Wypiór, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., liczba awarii zmniejsza się dzięki prowadzonym przez przedsiębiorstwo pracom modernizacyjnym, mającym na celu udoskonalanie sieci. Natomiast działający w PGKiM system całodobowych dyżurów pozwala na sprawną likwidację ewentualnych awarii.

Natomiast Alfred Rafczyk, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, potwierdził, że jakość wody płynącej w turkowskich wodociągach jest bardzo dobra i spełnia wszelkie normy sanitarne. Jest to wynik wspólnych działań PGKiM Sp. z o.o oraz Inspekcji Sanitarnej, w tym prowadzonych kontroli (PGKiM posiada własne laboratorium, akredytowane corocznie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego).

Zorganizowane spotkanie miało na celu omówienie kilku sfer związanych z bezpieczeństwem mieszkańców. Podczas obrad wysunięto wiele propozycji działań prewencyjnych, których realizacja może pozwolić na uniknięcie niektórych zagrożeń, jak również umożliwi sprawne reagowanie w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej.


Kalendarz Wydarzeń

Październik 2020
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl