English German Polish

rada

Zapraszamy mieszkańców Turku do udziału w obradach Rady Miejskiej. W środę, 24 lutego 2016 r. o godz. 16.00, odbędzie się już piętnasta sesja w tej kadencji samorządu.Wśród wielu uchwał, nad którymi będą debatować miejscy radni, znajdzie się Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Turek na lata 2016-2024. W dalszej części radni będą chcieli uchylić podjęte jesienią ubiegłego roku przez Radę Miejską Turku uchwały, dotyczące odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

Rada Miejska zamierza również ustalić zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie naszego miasta oraz wesprzeć Powiat Turecki w zakresie dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Dwie z uchwał przygotowanych na środową sesję dotyczyć będą wniesienia wkładów niepieniężnych do spółek. Będą do wkłady w postaci wybudowanych elementów kanalizacji deszczowej do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Turku oraz wybudowanych urządzeń elektroenergetycznych do Spółki Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu.

Radni zdecydują też o uchwaleniu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, „w rejonie ulicy Konińskiej", który po zmianie będzie nazywał się „Rejon północny ul. Konińskiej – Etap I (enklawa 28. U)"

Miasto będzie chciało również pomóc Województwu Wielkopolskiemu, przekazując w latach 2016-2017 sumę 48,5 tys. zł na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

Kolejne z przygotowanych uchwał dotyczą opieki na zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Miejskiej Turek, Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 dla Gminy Miejskiej Turek oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy. Określone zostaną wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Turek.

Rada Miejska określi również regulaminy cmentarzy komunalnych w Słodkowie Kolonii i w Turku oraz wysokości opłat za korzystanie z tych cmentarzy i znajdujących się tam urządzeń.

XV sesja Rady Miejskiej Turku odbędzie się 24 lutego 2016 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej im. Solidarności w Urzędzie Miejskim w Turku.

pdfZaproszenie_na_XV_sesję_Rady_Miejskiej_Turku.pdf

Kalendarz Wydarzeń

Październik 2020
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl